Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Lage-emissiezones worden socialer vanaf 27 april 2024

Lage-emissiezones worden socialer vanaf 27 april 2024

31-10-2023
Een nieuw besluit van de Vlaamse Regering voorziet een aantal belangrijke aanpassingen zodat de toegangsregels voor de lage-emissiezones in Antwerpen en Gent rechtvaardiger en socialer worden. Vanaf 27 april volgend jaar krijgen ook mantelzorgers een vrijstelling om de LEZ binnen te rijden en komen mensen buiten de LEZ voortaan ook in aanmerking voor een sociaal tarief. Verder breidt het nieuwe besluit ook de toegang voor personen met een handicap uit, vervalt de uitzondering voor sommige oldtimers en wordt het pad uitgetekend richting een nul uitstoot binnen de LEZ in 2035.

Uitbreiding vrijstellingen voor personen met een handicap en mantelzorgers

De vrijstelling op de toegangsvoorwaarden tot de LEZ wordt uitgebreid voor:

  • personen met een handicap die omwille van hun handicap gebruik moeten maken van een voertuig met automatische schakeling.
  • personen die instaan voor de zorg van zorgbehoevende personen. Zo is er nu ook een vrijstelling voorzien voor erkende mantelzorgers waarvan zijzelf of de persoon waarvoor zij zorg dragen wonen binnen de LEZ.
  • ouders van kinderen met een handicap, die bij een andere ouder gedomicilieerd zijn

Sociaal tarief voor individuele toelatingen

Zowel in Antwerpen als Gent kan je tijdelijk en tegen betaling met een voertuig dat niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet de LEZ binnen rijden. Maar enkel voor de inwoners van Antwerpen en Gent werd een sociaal tarief toegekend. Vanaf 27 april 2024 zal ook wie buiten de LEZ woont een sociaal tarief kunnen krijgen. Zo beperken we de impact van de LEZ op personen met een beperkt inkomen. Het sociaal tarief is niet van toepassing op dagpassen.

Geen uitzondering meer voor oldtimers ouder dan 40 jaar

Oldtimers ouder dan 40 jaar krijgen geen onbeperkte toegang meer tot de LEZ. De Raad van State oordeelde eerder al dat er geen reden is voor soepelere toegangsvoorwaarden voor deze categorie wagens. Oudere wagens stoten namelijk tot 10 keer meer stikstofoxide uit dan wat toegelaten is in de LEZ. Voor oude dieselvoertuigen ligt de uitstoot van fijn stof tot zelfs 100 maal hoger dan de norm.
Eigenaars van oldtimers ouder dan 40 jaar zullen wel nog 12 keer per jaar de LEZ kunnen binnen rijden.

Tot 12 keer per jaar toegang voor vervuilende voertuigen

Niet enkel voor oldtimers maar voor alle voertuigen die normaal geen toegang hebben tot de LEZ kan tot 12 keer per jaar een dagpas aangekocht worden. Voordien was dit beperkt tot 8 keer per jaar.

Naar zero-emissie in 2035

Zonder bijkomende maatregelen worden in 2030 in Antwerpen en Gent lokaal nog steeds hoge concentraties luchtverontreiniging op plaatsen met veel verkeer verwacht. Daarom tekent het nieuw besluit ook de toegangsregels voor de toekomst uit:

  • Ten laatste in 2027 zullen alle bussen van het openbaar vervoer de LEZ emissievrij bedienen om zo de lokale luchtkwaliteit een duw in de goede richting geven.
  • Voor auto's en bestelwagens worden de toegangsregels geleidelijk strenger. Vanaf 2035 zullen enkel nog auto's en bestelwagens op elektriciteit of waterstof de LEZ mogen binnenrijden.

Bekijk de LEZ-toelatingsvoorwaarden tot 2035 »

Hiermee anticipeert de Vlaamse Regering op het groeiend aantal elektrische wagens. Uit de prognoses blijkt dat het aandeel elektrische wagens sterk gaat toenemen, waardoor ze ook betaalbaarder worden en meer tweedehands beschikbaar zullen zijn. Tegen 2035 zou al meer dan 60% van alle wagens die rondrijden in Vlaanderen elektrisch zijn.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.