Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Kritieke overstromingen in het Demer-, Maas- en Dijlebekken

Kritieke overstromingen in het Demer-, Maas- en Dijlebekken

17-07-2021
Boven de centrale en oostelijke bekkens zoals het Demer-, Dijle-, Maas-, Netebekken is er de voorbije dagen plaatselijk tot meer dan 100 mm regen gevallen. In de provincies Limburg en Vlaams-Brabant zijn de waterpeilen hierdoor sterk gestegen en doen zich nog kritieke overstromingen voor langs de traag reagerende waterlopen.

Demerbekken

Overal in het Demerbekken staan de waterpeilen hoog tot zeer hoog. Alle wachtbekkens worden aangesproken. Op verschillende plaatsen kunnen kritieke overstromingen optreden, o.a. langs de Grote Gete, de Kleine Gete, de Demer, de Herk en de Velpe.

Langs de Grote en Kleine Gete en Melsterbeek bereiken waterpeilen hun maxima ter hoogte van Geetbets. In Zoutleeuw, Linter, Hoegaarden en Tienen zijn de peilen gedaald. Op de Velpe zijn de wachtbekkens in Hoeleden en Halen vol. In Halen, waar reeds kritieke wateroverlast optreedt vanuit de Velpe en de Gete, kan het waterpeil in de loop van vandaag nog verder stijgen. Op verschillende plaatsen langs de Gete en Velpe worden maatregelen getroffen om bijkomende buffercapaciteit aan te spreken.  

Op de Herk is het waterpeil in Alken reeds dalende doordat de stroomopwaartse wachtbekkens maximaal worden ingeschakeld. Het wachtbekken te Stevoort is volledig gevuld en hier zal nog heel wat water vanuit de Herk, Kleine Herk, Mombeek en Oude Mombeek moeten worden afgevoerd. Ook afwaarts het wachtbekken zijn de waterpeilen nu echter onder controle waardoor de kritieke wateroverlast aan de Hasseltse Dreef afneemt.  

De Demer opwaarts Schulen is eveneens boven de alarmdrempel uitgestegen, maar het waterpeil is er ondertussen aan het dalen. De wachtbekkens van Schulensmeer en Webbekomsbroek worden ingeschakeld om bebouwing in Diest en langs de bevaarbare Demer te beschermen. 

Het waterpeil op de Winge en de Grote Losting in Rotselaar zal ook vandaag nog traag blijven stijgen waardoor woningen onder water komen in de omgeving van de E314 en de Steenweg op Holsbeek.

Maasbekken

Overal in het Maasbekken staan de waterpeilen hoog.

Het wachtbekken op de Jeker in Lauw en op de Dommel in Pelt zijn volledig gevuld en hebben kritieke wateroverlast in Lauw, Tongeren en Pelt kunnen voorkomen.

Dijle- en Zennebekken

In Vlaams-Brabant heeft de Dijle in Sint-Joris-Weert het alarmpeil bereikt, kritieke overstromingen kunnen daar niet uitgesloten worden. Het wachtbekken van Egenhoven wordt aangesproken om wateroverlast in Leuven te vermijden. Er wordt daarbij meer debiet door de Leuvense binnenstad gestuurd om voldoende buffercapaciteit te behouden.

Langs de Zenne zijn het station van Buizingen onder water gelopen en worden enkele woningen in de Albert Denysstraat bedreigd. Ook vele broekgebieden langs de Zenne overstromen. Het waterpeil op de Zenne is dalende en onder controle. 

Benedenscheldebekken

Op de bovenlopen van de Grote Molenbeek werden de wachtbekkens aangesproken om wateroverlast in Merchtem en Londerzeel te vermijden. In Londerzeel worden in de loop van vandaag omvangrijke niet-kritieke overstromingen verwacht. Het is niet uitgesloten dat de Maldersesteenweg in de loop van vandaag onder water komt waarbij ook enkele woningen bedreigd worden.

Netebekken

Er doen zich uitgestrekte niet-kritieke overstromingen voor langs de onbevaarbare waterlopen in het Netebekken. Er worden geen kritieke overstromingen meer verwacht. 

We volgen de situatie verder op de voet

Er wordt de komende week geen noemenswaardige neerslag voorspeld. Door de langdurige neerslag kunnen de benedenlopen echter nog lang hun hogere waterstanden aanhouden. 

Meer info via waterinfo.be

 

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.