Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Kritieke overstromingen in Demerbekken

Kritieke overstromingen in Demerbekken

20-07-2021
Boven de centrale en oostelijke bekkens zoals het Demer-, Dijle-, Maas-, Netebekken is er vorige week plaatselijk tot meer dan 100 mm regen gevallen. In de provincies Limburg en Vlaams-Brabant zijn de waterpeilen hierdoor sterk gestegen en doen zich nog kritieke overstromingen voor langs de traag reagerende waterlopen.

Demerbekken

Overal in het Demerbekken staan de waterpeilen op verschillende waterlopen hoog tot zeer hoog. Het Schulensbroek en Webbekomsbroek werden volledig gevuld om bebouwing in Diest, Zichem en Aarschot te beschermen. Ook andere wachtbekkens in het gebied zijn grotendeels gevuld (o.a. Hoeleden, Stevoort, Halen). De Demer heeft ondertussen zijn maximale peil bereikt ter hoogte van Webbekom. 

In Halen is het waterpeil van de Velpe al 1m gedaald. Het waterpeil van de Gete is een 50 cm gedaald. Beide dalingen zullen zich in de loop van de dag langzaamaan doorzetten.

Op de Herk daalt het waterpeil in Stevoort gestaag. Alle wachtbekkens op de Herk zijn nog grotendeels gevuld. 

De waterpeilen op de Winge en de Grote Losting in Rotselaar zijn reeds gedaald tot onder de alarmdrempel en zullen vandaag verder dalen.

Dijle- en Zennebekken

In Vlaams-Brabant is het waterpeil op de Dijle aan het dalen. Kritieke wateroverlast in de Leuvense binnenstad kon worden voorkomen door een overvulling van het wachtbekken van Egenhoven.

De VMM blijft de situatie opvolgen

Door de langdurige neerslag kunnen de benedenlopen echter nog lang hun hogere waterstanden aanhouden. De wachtbekkens in het Demerbekken worden vertraagd geledigd om kritieke wateroverlast langs de Demer afwaarts Diest te voorkomen.

Zaterdag trekt een storing met lokale buien over het centrum en oosten van Vlaanderen. Ook zondag, maandag en dinsdag worden regelmatig buien verwacht en lokaal onweer. De locatie waar de neerslag zal vallen en de te verwachten hoeveelheden zijn op dit moment nog erg onzeker. Voorlopig worden er geen nieuwe kritieke overstromingen verwacht langs de onbevaarbare waterlopen. 

Meer info via waterinfo.be

 

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.