Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Informatiedrempel fijn stof overschreden

Informatiedrempel fijn stof overschreden

09-04-2020
Vandaag (9/04/20) is er veel fijn stof in de lucht. De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de vorming van secundair (anorganisch en organisch) fijn stof. Secundair anorganisch fijn stof wordt gevormd door reacties tussen stikstofoxiden (vooral afkomstig van het verkeer, industrie, gebouwenverwarming) en ammoniak (landbouw) wanneer de weersomstandigheden ongunstig zijn.. Omdat houtverbranding extra fijn stof in de lucht brengt, adviseren we om ’s morgens en ’s avonds geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren.

Fijn stof inademen is schadelijk voor de gezondheid. Verschillende studies geven aan dat verhoogde stofconcentraties aanleiding geven tot een stijging in het aantal ziekenhuisopnames.

De 24-uurgemiddelde PM10 concentraties in Vlaanderen bedroeg 54 μg/m³ om 10u vanmorgen. De voorbije 24 uur was de gemiddelde PM10 concentratie in Vlaanderen hoger dan 50 μg/m³. Dat is de drempel die wordt gehanteerd voor het informeren van de bevolking.

De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de luchtvervuiling afkomstig van de landbouw, het verwarmen van huizen, de industrie en het resterende wegverkeer.
Naast het rechtstreeks uitgestoten (of primaire) fijn stof, is er ook secundair fijn stof dat gevormd wordt door ingewikkelde fysico-chemische reacties in de atmosfeer.  Zonnig weer overdag, weinig wind, koele en vochtige nachten in het voorjaar zijn de ideale omstandigheden voor de vorming van dit secundair fijn stof: ammoniak dat nu in grote hoeveelheden in de lucht zit omdat landbouwers hun akkers bemesten zal reageren met de stikstofoxides van het verkeer, de industrie en de gebouwenverwarming waarbij fijn stof wordt gevormd.

De meteorologische omstandigheden blijven tot zaterdag dezelfde. De verwachting is dat de PM10 concentraties nog minstens 24 uur hoger zullen blijven dan 50 μg/m³ als 24-uursgemiddelde.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.