Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Impactbeoordeling bedrijfsafvalwater vernieuwd

Impactbeoordeling bedrijfsafvalwater vernieuwd

24-10-2023
De rekentool waarmee je de impact van een afvalwaterlozing kan inschatten, is geactualiseerd en op een aantal punten verbeterd. Bedrijven en vergunningsverleners kunnen met de tool een omgevingsvergunning voorbereiden. De tool biedt voortaan ook een samenvattende pdf aan die nodig is voor de aanvraag via het Omgevingsloket.

Wat is er veranderd?

Minder handmatige invoer van gegevens

In de Excel-rekentool werd ‘stap 5-7 aanvaardbaar’ volledig geautomatiseerd. Er is geen handmatige invoer van gegevens meer mogelijk in deze stap, waardoor je de impacttoets ook sneller en correcter kan gebruiken.

Samenvattende pdf voor aanvraag Omgevingsloket

Voor de aanvraag in het Omgevingsloket ben je verplicht om het resultaat van de impactbeoordeling op te laden (addendum R3B). Daarvoor biedt de rekentool nu een samenvattende pdf aan.

Inhoudelijke updates

De uitspraken en adviezen over de achteruitgang en het halen doelstellingen werden verder verduidelijkt. Er is bij bestaande lozingen geen sprake meer van ‘achteruitgang’ en het behalen van de doelstellingen krijgt een duidelijkere rol bij alle lozingen.

Naar aanleiding van de stroomgebiedsbeheersplannen 2022-2027 zijn er ook een aantal actualisaties doorgevoerd (nieuwe waterlichaamcodes, nieuwe normen gevaarlijke stoffen).

Verbetering klantvriendelijkheid rekentool

De tool is ook gebruiksvriendelijker gemaakt, waardoor je nu invulvelden opnieuw kan leegmaken en een aanvaardbare mengzone kan terug rekenen.

Naar de impactbeoordeling bedrijfafvalwater »

Meer informatie nodig?

De impactbeoordeling lichten we stap voor stap toe. Samen met de rekentool is ook de toelichting bij de verschillende stappen geactualiseerd.

Heb je nog een vraag of feedback bij de impactbeoordeling bedrijfsafvalwater? 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.