Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Hoge grondwaterpeilen door natte zomer

Hoge grondwaterpeilen door natte zomer

08-09-2023
September mag dan wel zomers starten, de natte maand augustus deed de grondwaterspiegel in Vlaanderen verder stijgen. In 87% van de meetlocaties registreert de Vlaamse Milieumaatschappij normale, hoge tot zeer hoge grondwaterpeilen voor de tijd van het jaar. Bovendien vertoont de meerderheid van de meetplaatsen stijgende grondwaterpeilen, wat een atypische situatie is omdat in zomermaanden een dalende trend normaal is.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Voor onze natuur is deze situatie een zegen, maar ingrepen aan onze waterhuishouding blijven noodzakelijk om Vlaanderen aan te passen aan het veranderende klimaat.”

Augustus eerder nat en somber

In Ukkel noteerde het KMI 107,9 mm neerslag, dit is 125% van de normale waarde van 86,5 mm voor augustus (periode 1991-2020). Vooral in de oostelijke helft van Vlaanderen viel beduidend meer neerslag dan normaal.

Huidige grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de huidige freatische grondwaterstand voor september 2023

Huidige grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de huidige freatische grondwaterstand.

Grondwaterpeilen aan de hoge kant

Op 4/09/2023 vertoonde de overgrote meerderheid van de locaties (87%) een normale tot (zeer) hoge freatisch grondwaterstand voor de tijd van het jaar. 13% van de meetplaatsen was laag (10%) tot zeer laag (3%), 33% normaal, en 54% hoog (38%) tot zeer hoog (16%). Deze relatief hoge grondwaterpeilen zijn een gevolg van de natte maanden juli en augustus.

Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij: “Met de Blue Deal herstellen we momenteel het beek- en valleigebied van de Molenbeek-Bollaak in Ranst. We geven de waterloop zijn kronkelend profiel terug zodat we het water dat in natte periodes valt beter kunnen vasthouden voor droge periodes. Het valleigebied zal zo functioneren als natte natuur waar water de ruimte krijgt die het nodig heeft.”

De 14-daags gemiddelde debieten op de onbevaarbare waterlopen zijn nog steeds hoog tot zeer hoog voor de tijd van het jaar maar verschuiven lichtjes naar een normale situatie. Op 6 september meten we op 55% van de meetplaatsen hoge (28%) tot zeer hoge (27%) 14-daags gemiddelde debieten. Op 42% meten we normale waarden.

Download het toestandsrapport van 8 september 2023 »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.