Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Grondwaterstand in september gedaald

Grondwaterstand in september gedaald

06-10-2021
In september daalden de (absolute) freatische grondwaterstanden op 88% van de meetplaatsen. De relatief warme, droge en zonnige weersomstandigheden in september zorgden ook voor een daling van de percentages hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Toch blijven de freatische grondwaterstanden in 83% van onze meetplaatsen hoog of normaal. 17% heeft een lage grondwaterstand voor de tijd van het jaar.

September was in Vlaanderen een droge maand waarbij centraal Vlaanderen en het zuidelijke Demerbekken zich als droogste regio’s aftekenen. De neerslagtotalen in het VMM-pluviometernetwerk variëren tussen 8,2 en 56,11 mm, met een gemiddelde van 25,43 mm dat ver onder de normale waarde ligt (normaal september in Ukkel: 65,30 mm). 

In september daalden de (absolute) freatische grondwaterstanden op 88% van de meetplaatsen. De relatief warme, droge en zonnige weersomstandigheden in september zorgden ook voor een daling van de percentages hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar.

Toch blijven op 1/10/2021 de freatische grondwaterstanden op iets meer dan de helft van de meetplaatsen (52%) normaal voor de tijd van het jaar. 31% vertoont een hoge, en 17% een lage grondwaterstand voor de tijd van het jaar. In vergelijking met vorig jaar zijn er begin oktober 2021 nog steeds veel minder lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar.

Bekijk: hoe werkt het grondwatersysteem en wat betekenen lage grondwaterstanden? (video) »

Ten opzichte van begin september zijn de huidige 14-daags gemiddelde debieten (waarneming van 3 oktober) in het zuidwesten van Vlaanderen sterk gestegen (in absolute cijfers). Elders in Vlaanderen zien we op 3 oktober voornamelijk sterk gedaalde debieten t.o.v. begin september. 

Door die sterk gestegen debieten zien we op dit moment in het zuidwesten van Vlaanderen een groot aandeel locaties met hoge tot zeer hoge 14-daags gemiddelde debieten voor de tijd van het jaar. Elders zien we vooral normale waarden, met een paar zeer lage waarden voornamelijk in het Dijlebekken geconcentreerd. Op respectievelijk 5,3% van de locaties (4 van de 76 meetposten) en 7,9% van de locaties (6 meetposten) zien we momenteel lage en zeer lage 14-daags gemiddelde debieten. Op 55,3% van de locaties (42 meetposten) is het gemeten debiet momenteel normaal, op respectievelijk 17,1% (13 locaties) en 14,5% (11 van de 76 locaties) is het 14-daags gemiddelde debiet hoog en zeer hoog (voor de tijd van het jaar).

Bekijk het toestandsrapport (oktober 2021)

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.