Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Dijk en weg tegen wateroverlast bedrijventerrein Kampveld

Dijk en weg tegen wateroverlast bedrijventerrein Kampveld

30-09-2021
Een nieuwe dijk, een verhoogde toegangsweg en een gescheiden rioleringsstelsel voor afval- en regenwater moeten ervoor zorgen dat bedrijventerrein Kampveld in Oostkamp in de toekomst niet meer af te rekenen krijgt met waterschade. Voor de werken sloegen de gemeente Oostkamp, de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin de handen in elkaar.

Het bedrijventerrein Kampveld kende de voorbije jaren regelmatig  wateroverlast. Zo veroorzaakte een overstroming tijdens de zomer van 2014 heel wat schade aan de bedrijven. Ook in 2011 en 2012 had het terrein te kampen met wateroverlast. Om het probleem grondig aan te pakken tekenden de gemeente Oostkamp, de VMM en Aquafin een totaalplan voor de bescherming van het bedrijventerrein uit.

Nieuwe dijk beschermt tegen huidige en toekomstige waterpeilen

De nieuwe, anderhalve kilometer lange dijk werd dicht bij de te beschermen bedrijfsgebouwen voorzien. Zo neemt de dijk zo min mogelijk plaats in de vallei van de Hertsbergebeek in en blijft de ruimte in het valleigebied maximaal behouden voor waterberging. De dijk is voor een groot deel gerealiseerd op de percelen van de aanpalende bedrijven.  Door de goede samenwerking met de private eigenaars kon het project rekenen op een groot draagvlak.

De verhoogde Kampveldstraat verzekert daarnaast tijdens een overstroming ook de toegang tot het bedrijventerrein. Deze weg werd in het verleden regelmatig afgesloten omwille van wateroverlast.

Gescheiden rioleringssysteem vergroot bescherming en verbetert waterkwaliteit

Naast de aanleg van de dijk en verhoging van de Kampveldstraat werd ook geïnvesteerd in een gescheiden rioleringsstelsel. Het regenwater wordt voortaan via een bestaande gracht langs de binnenzijde van de dijk afgevoerd. Die gracht werd daarvoor uitgediept en aangepast. Zo kan ze maximaal water bufferen, infiltreren en afvoeren.

Door de scheiding van regenwater en afvalwater zal in de toekomst de riolering minder vaak overstorten en kan de waterkwaliteit van de Hertsbergebeek verder verbeteren.

Werken in de streek nog niet gedaan

De Vlaamse Milieumaatschappij plant nog extra maatregelen om de capaciteit om water te bergen in de valleigebieden van de Rivierbeek en Hertsbergebeek te behouden en waar mogelijk ook te herstellen. Zo wil de VMM aan de Moerbrugsestaat en de spoorweg naast de warandeputten in de nabije toekomst een gecontroleerd overstromingsgebied aanleggen. De gronden die werden aangevoerd voor de realisatie van de bedijking rond bedrijventerrein Kampveld werden daar immers afgegraven. Het nieuwe overstromingsgebied zal meer ruimte voor water in de vallei van de Rivierbeek creëren. Dit is belangrijk om de veiligheid te verhogen, zeker gezien de toenemende kans op periodes met hevige neerslag ten gevolge van de klimaatverandering.

Investering

  • Totaalbedrag van de werken: 1.801.559,89 euro
  • Aandeel gemeente Oostkamp: 1.429.089,83 euro
  • Aandeel VMM: 372.470,06 euro

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.