Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Natte septembermaand doet grondwater opnieuw stijgen: 46% normale tot hoge grondwaterstanden

Natte septembermaand doet grondwater opnieuw stijgen: 46% normale tot hoge grondwaterstanden

05-10-2022
Na een uitzonderlijk droge zomer deed de regenachtige maand september het ondiep grondwater opnieuw stijgen. Op 1 oktober toonde 54% van de meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij een lage (34%) tot zeer lage (20%) ondiepe grondwaterstand voor de tijd van het jaar. Ten opzichte van een maand geleden stegen overal in Vlaanderen ook de debieten van onze waterlopen sterk. Terwijl de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) begin september nog in meer dan 90% van de locaties lage tot zeer lage debieten registreerden, meten ze nu op de helft van de meetplaatsen normale waterstanden en op een derde van de locaties zelfs hoge tot zeer gemiddelde debieten.

September was in heel Vlaanderen beduidend natter dan normaal. De neerslagtotalen in het VMM-pluviometer netwerk variëren tussen 88,6 mm en 224,9 mm, met een gemiddelde van 130,1 mm over alle meetstations. In de noordelijke helft van Vlaanderen viel de meeste neerslag. In Ukkel noteerde het KMI 104,8 mm neerslag, 160% van de normale waarde van 65,3 mm voor september (periode 1991-2020) en hoort daarmee bij de vijf hoogste waarden sinds 1991.

Grondwater stijgt opnieuw

Op 1 oktober vertoonde 54% van de meetplaatsen een lage (34%) tot zeer lage (20%) grondwaterstand voor de tijd van het jaar. 34% vertoonde een normale grondwaterstand en 12% vertoont een hoge (7%) tot zeer hoge (5%) grondwaterstand voor de tijd van het jaar.

Begin deze maand is de situatie droger dan een jaar geleden: 54% lage tot zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar t.o.v. 21% begin oktober 2021. Maar we staan er wel beter voor ten opzichte van twee jaar geleden. Begin oktober 2020 stond het grondwater op 78% van de meetpunten laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar.

Debieten in waterlopen opnieuw op pijl

Afgelopen zomer stonden ook de debieten in verschillende waterlopen en kanalen zeer laag. “Het heeft geen druppel gescheeld of we moesten drastische maatregelen nemen en een oppompverbod instellen, wat voor sommige bedrijven zou betekenen dat ze hun werking (deels) zouden moeten stilleggen. Met alle gevolgen van dien voor onze economie. Mede dankzij de doorgedreven inspanningen van onze Blue Deal hebben we erger kunnen voorkomen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “De droogtecommissie volgde dag na dag de debieten op. Met het afwegingskader droogte hadden we een duidelijke leidraad om ons door de zomer te loodsen.”

Begin deze maand werden op 4,2% van de meetplaatsen zeer lage en op 12,7% lage debieten gemeten. Op 49,3% van de meetplaatsen worden normale waarden gemeten, op 23,9% en 9,9% meten we hoge en zeer hoge debieten. Begin september werden nog in meer dan 90% van de locaties lage tot zeer lage debieten geregistreerd.

Blue Deal heeft erger voorkomen

“Stap voor stap zijn we de tanker aan het keren”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Met de Blue Deal voeren we de eerste reeks van structurele ingrepen uit om Vlaanderen beter te wapenen tegen de klimaatverandering. Afgelopen zomer hebben die inspanningen hun vruchten al afgeworpen. Meer dan een pluim op de hoed was de afgelopen zomer voor mij vooral het bewijs dat we niet achterover moeten leunen, maar net verder moeten investeren in onze waterhuishouding. Tijdens de begrotingscontrole hebben we nog eens 250 miljoen euro vrijgemaakt om verder te investeren in natte natuur, in ruimte voor water en overstromingsgebieden. Met het klimaatadaptatieplan hebben we de volgende belangrijke stap gezet om de tanker te keren en Vlaanderen voor te bereiden op het veranderde klimaat”, besluit Demir.

Lees het toestandsrapport van 5 oktober 2022 »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.