Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Droogterapport 26 juli 2017

Droogterapport 26 juli 2017

27-07-2017
De maand juli zal voor het grootste deel van Vlaanderen een relatief normale maand worden qua neerslag, met uitzondering van het zuidwesten van Vlaanderen. Op korte termijn is de kritieke situatie met betrekking tot neerslag daardoor bijna in heel Vlaanderen geweken, maar het neerslagdeficit van de voorbije droge 3 maanden is nog duidelijk merkbaar, vooral in het westen van Vlaanderen. Dit houdt in dat het potentieel risico op droogte blijft bestaan.

De periode april-juni was in heel Vlaanderen zeer droog: er viel gemiddeld over de meetposten van VMM slechts 80,1mm neerslag, of 42% van het normaal te Ukkel (189,6mm, bron: KMI). Vooral in West-Vlaanderen bleef het in deze periode droog. De maand juli zal voor het grootste deel van Vlaanderen een relatief normale maand worden qua neerslag, met uitzondering van het zuidwesten van Vlaanderen waar het beduidend droger bleef dan gemiddeld voor juli (73,5mm).  Op korte termijn is de kritieke situatie met betrekking tot neerslag daardoor bijna in heel Vlaanderen geweken, maar het neerslagdeficit van de voorbije droge 3 maanden is nog duidelijk merkbaar, vooral in het westen van Vlaanderen. Dit houdt in dat het potentieel risico op droogte blijft bestaan.

Door de recente neerslag is het neerslagtekort op alle meetposten wel wat gedaald of minstens gestabiliseerd. Dit is een normale trend die zich meestal inzet aan het eind van juli en begin van augustus. Desalniettemin blijft het neerslagtekort op alle meetposten hoog tot zeer hoog voor de tijd van het jaar. Voor de komende 10 dagen wordt tussen de 14,8mm en 51,0mm neerslag verwacht, vooral op 30 juli. Hiermee blijft de huidige neerslagsituatie zich verderzetten: voldoende neerslag op de korte termijn, maar onvoldoende om het bestaande tekort op de lange termijn beduidend te doen minderen.

Als gevolg van de neerslag stegen in juli de bodemverzadigingen op alle meetlocaties, maar de huidig waargenomen bodemverzadigingen blijven voor zowel het oppervlakkige bodemvocht (0-10cm) als het bodemvocht in het hele profiel (0-70cm) wel zeer droog voor de tijd van het jaar op bijna alle locaties. Satellietbeelden laten vooral in het westen van Vlaanderen nog een veel droger dan normale bodemverzadiging zien. Op bijna alle locaties werd als gevolg van de recente neerslag een tijdelijke verhoging van de debieten vastgesteld. De debieten keren echter steeds vrij snel terug tot lage en zeer lage waarden voor de tijd van het jaar. Verwacht wordt dat deze situatie de komende tien dagen zal aanhouden.        

De recente neerslag heeft nog niet geleid tot duidelijk merkbare veranderingen in de grondwaterstanden. Historisch gezien zijn de verhoudingen tussen zeer lage en andere peilen gelijk gebleven. Op twee derde van de meetplaatsen de grondwaterstanden zo laag dat er in de voorbije 30 jaar maximaal 3 keer lagere peilen voorkwamen.  Relatief gezien is de toestand wel licht verbeterd met iets meer lager dan normale peilen. In het westen van Vlaanderen is het effect van de droogte op het grondwater meer uitgesproken dan in het oosten: de grondwaterstanden zijn er relatief lager en de peildalingen zijn sterker. Voor de komende maand wordt weinig verandering verwacht. Op dov.vlaanderen.be vind je alle grondwaterstanden, de huidige toestand van het freatisch grondwater en de interactieve kaart grondwater.

Bekijk het volledige droogterapport hier

 

 

De in dit rapport weergegeven indicatoren en voorspellingen worden dagelijks bijgesteld.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.