Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Droogterapport 12 juli 2017

Droogterapport 12 juli 2017

13-07-2017
Vanaf 27 juni viel er genoeg neerslag om de neerslagsituatie voor de korte termijn in grote delen van Vlaanderen te milderen tot matig droog of normaal, met uitzondering van West-Vlaanderen waar het zeer droog blijft. Wat de debieten van de waterlopen, de bodemverzadiging en de grondwaterstanden betreft, blijft het in bijna heel Vlaanderen extreem droog op de langere termijn.

Na 12 voorgaande droge maanden was vooral de periode april-juni veel droger dan gemiddeld. Er viel gemiddeld over de meetposten van VMM slechts 80,1mm neerslag, of 42% van het normaal te Ukkel (189,6mm, bron: KMI). Vooral in West-Vlaanderen bleef het in deze periode droog. Vanaf 27 juni deden zich opnieuw enkele buienperiodes voor waarbij tot 12 juli 12:00 tussen 19,3mm en 68,1mm viel, verspreid over een viertal buienperiodes die telkens over een deel van Vlaanderen trokken. Voor de periode 13 tot 20 juli wordt nog een beperkte hoeveelheid neerslag verwacht op 14 juli, met op 21 juli mogelijk weer meer neerslag.

Begin juli werd overal een stijging van het oppervlakkige bodemvocht waargenomen tot waarden iets boven het gemiddelde voor de tijd van het jaar. Sindsdien bleef de oppervlakkige bodemverzadiging ook relatief stabiel Ook de bodemverzadiging van het hele profiel (0-70cm) steeg wat. Op bijna alle locaties werd als gevolg van de recente neerslag ook een tijdelijke verhoging van de debieten vastgesteld. De debieten keren echter steeds vrij snel terug tot lage en zeer lage waarden voor de tijd van het jaar, op ongeveer de helft van de locaties worden debieten gemeten die bij de 10% laagste zijn voor de tijd van het jaar. Verwacht wordt dat de droge situatie in de waterlopen de komende tien dagen iets zal verbeteren, maar de debieten op veel locaties wel beduidend lager dan gemiddeld zullen blijven.

Het aanhoudende droge weer heeft duidelijke gevolgen op de grondwaterstanden. Eind juni waren de grondwaterstanden op twee derde van de meetplaatsen zo laag dat er in de voorbije 30 jaar maximaal 3 keer lagere peilen voorkwamen. In het westen van Vlaanderen is het effect van de droogte op het grondwater meer uitgesproken dan in het oosten: de grondwaterstanden zijn er relatief lager en de peildalingen zijn sterker. Volgende maand verwachten we bij aanhoudende droogte een gelijkaardige toestand.  Op dov.vlaanderen.be vind je alle grondwaterstanden, de huidige toestand van het freatisch grondwater en de interactieve kaart grondwater.

Lees het volledige droogterapport op www.waterinfo.be

 

 

De indicatoren en voorspellingen die in dit rapport worden weergegeven, worden dagelijks geactualiseerd op www.waterinfo.be

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.