Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Droge november zorgt voor trager herstel watersysteem

Droge november zorgt voor trager herstel watersysteem

08-12-2020
In november kregen we een eerder geringe hoeveelheid neerslag. Die zorgt er voor dat de freatische grondwaterstanden momenteel wel stijgen, maar ook dat die stijging trager verloopt dan normaal. Op 85% van de meetlocaties verwachten we rond deze tijd van het jaar een hogere grondwatertafel dan de huidige. Ook de debieten op de onbevaarbare waterlopen stijgen normaal in het najaar, toch is dat momenteel maar op 1/3 van de meetlocaties het geval.

November was voor wat neerslag betreft een droger dan gemiddelde maand met vooral in het oosten van Vlaanderen minder neerslag (gemiddelde: 31,5 mm; normaal: 76,4 mm). Ook de voorbije drie maanden (september t.e.m. november) was het in het oosten van Vlaanderen wat droger dan gemiddeld.

Toestand op onbevaarbare waterlopen

In vergelijking met vorige maand zijn de debieten in de onbevaarbare waterlopen op telkens 1/3 van de meetlocaties gestegen, gelijk gebleven en gedaald. In het najaar en de winter worden vooral stijgende debieten verwacht. Op 37% van de meetlocaties worden momenteel zeer lage debieten waargenomen (bij de laagste 10% voor de tijd van het jaar) en op nog eens 24% van de meetlocaties worden lage debieten waargenomen (tussen de 25% en 10% laagste debieten voor de tijd van het jaar). Vooral in het oosten van Vlaanderen doen zich erg lage debieten voor.

Freatisch grondwater

Stijgende grondwatertafels zijn de normale trend voor het najaar. De freatische grondwaterstanden stijgen wel, maar het herstel verloopt trager dan verwacht door de eerder geringe hoeveelheden neerslag in november. Daardoor blijven op 85% van de locaties voor de tijd van het jaar de peilen zeer laag (56%) tot laag (29%). Op die locaties verwachten we rond deze tijd van het jaar een hogere grondwatertafel. Lage grondwatertafels doen zich vooral voor in het oosten van Vlaanderen en zijn momenteel de voornaamste oorzaak van de lage debieten in die regio.

Het freatische grondwater bevindt zich op dit moment in een gelijkaardige, maar iets “drogere” toestand, als op hetzelfde tijdstip vorig jaar. Ook 2019 werd gekenmerkt door droogte.

Overzichtskaart Vlaanderen.

Lees het toestandsrapport november 2020 >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.