Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Beperkte milieu-impact na brand in Iepers metaalbedrijf

Beperkte milieu-impact na brand in Iepers metaalbedrijf

30-11-2020
Na een bedrijfsbrand op woensdag 25 november in Ieper, liep er bluswater in de Zwaanhofbeek. Het zuurstofniveau in het water daalde en er werd een hogere geleidbaarheid vastgesteld, maar de meetwaarden bleven onder de kritische alarmgrenzen. De impact op het Kanaal Ieper-IJzer blijft beperkt.

Snel optreden voorkomt erger

Dankzij een snel optreden van de VMM en de provinciale dienst Waterlopen, hebben we het grootste deel van het bluswater kunnen overpompen van de regenweerafvoer (dat water rechtstreeks naar de waterloop leidt) naar de droogweerafvoer (dat water naar een RWZI leidt). Aquafin rapporteerde geen onregelmatigheden in haar RWZI.

Een geluk bij een ongeluk

Een deel van het bluswater kwam onvermijdelijk terecht in de Zwaanhofbeek. Heel toevallig had een van onze wateronderzoekers een dag voor de brand een multiparametersonde opgehangen in de Zwaanhofbeek (voor de monding in het Kanaal Ieper-IJzer). Daardoor konden we de waterkwaliteit meteen op de voet volgen. We stelden een zuurstofdaling en een verhoging van de geleidbaarheid vast. Gelukkig werden de kritische alarmgrenzen nooit overschreden en bleef de impact op het Kanaal Ieper-IJzer beperkt.

zuurstofconcentraties 26/11 Zwaanhofbeekgeleidbaarheid 26/11 Zwaanhofbeek

De zuurstofwaarden en geleidbaarheid die de multiparametersonde de ochtend na de brand registreerde (26/11/2020)

multiparametersonde

Opnieuw een belangrijke rol voor multiparametersondes

Multiparametersondes helpen op een structurele manier incidenten in kaart te brengen. Ze geven aan wanneer een incident plaatsvindt en wat de gevolgen zijn voor het oppervlaktewater en het aquatisch ecosysteem. Continumonitoring in combinatie met een snelle en accurate interventie blijft van groot belang voor onze waterkwaliteit.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.