Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Alarmfase (code oranje) voor droogte in heel Vlaanderen

Alarmfase (code oranje) voor droogte in heel Vlaanderen

24-07-2018
Alarmfase (code oranje) voor droogte is sinds 24 juli van kracht in heel Vlaanderen. De droogtecommissie adviseert alle gouverneurs om een waterverspillingsverbod in te stellen en een captatieverbod op alle onbevaarbare waterlopen uit te vaardigen.

Er zijn regionaal al verschillende maatregelen van kracht. De droogtecommissie adviseert nu om volgende bijkomende maatregelen in heel Vlaanderen te nemen:

  • Waterverspillingsverbod:

Een verbod voor particulieren op het wassen van de wagen, het besproeien van gazon en tuinen, het vullen van zwembaden (>100l) en vijvers, … .

Een verbod voor publieke diensten voor het reinigen van voetpaden, besproeien van parken en sportterreinen en het vullen van vijvers en fonteinen, … .

  • Sproeiverbod voor land- en tuinbouwondernemingen tussen 08.00u en 20.00u.
  • Captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen.

Waarom deze maatregelen?

Oranje icoon alarmfase droogteHet is al maanden zeer droog in grote delen van Vlaanderen. De  peilen en afvoeren van de rivieren en beken zijn hierdoor sterk aan het dalen. Ook de grondwaterpeilen dalen meer dan normaal is voor de tijd van het jaar en de landbouwkundige droogte neemt nog verder toe. Het drinkwaterverbruik is bovengemiddeld hoog. Ook de komende dagen blijft het droog, zonnig en zeer warm.

Waterverspillings- en sproeiverbod

Ons water is kostbaar en we moeten er spaarzaam mee omgaan. We moeten het gebruiken voor de essentiële toepassingen, en niet onnodig verspillen. Het waterverspillingsverbod  geldt daarom het best 24 op 24 en voor alle water: leidingwater, regenwater en putwater.

Door het warme weer heeft het voor land- en tuinbouwondernemingen weinig zin om het veld overdag te beregenen: het water verdampt sneller dan het in de grond kan dringen. Daarom luidt het advies om ook een sproeiverbod voor land- en tuinbouwondernemingen in te stellen tussen 08.00u. en 20.00u.

Captatieverbod

Op de onbevaarbare waterlopen kunnen lage peilen gezondheidsrisico’s vormen en ecologische schade berokkenen. Op verschillende plaatsen staan er al waterlopen droog. Om verdere schade te vermijden stelt de droogtecommissie een captatieverbod voor.

Voor de bevaarbare waterlopen zal de waterwegbeheerder samen met de gouverneurs bijkomende captatiebeperkingen onderzoeken in functie van de bescherming van drinkwater- en energieproductie.

Waar gelden welke maatregelen?

Het advies van de droogtecommissie is overgemaakt aan alle Vlaamse gouverneurs. Zij hebben de bevoegdheid om maatregelen te nemen in hun provincie.

Een overzicht van alle maatregelen vind je hier

 

 

Hoe zal het evolueren?

De toestand wordt permanent opgevolgd. Van zodra de situatie wijzigt wordt dit via de website www.opdehoogtevandroogte.be gecommuniceerd.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.