Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / 155 rioleringsprojecten 6 maal sneller startklaar

155 rioleringsprojecten 6 maal sneller startklaar

21-01-2022
Een jaar geleden riep Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de lokale besturen op om versneld te investeren in proper en gezond water door hun rioleringsgraad op te krikken. Demir maakte extra middelen vrij voor rioleringprojecten van lokale besturen die snel kunnen aanvatten. Daardoor staan vandaag, een jaar later, 155 rioleringsprojecten verspreid over heel Vlaanderen in de steigers om dit jaar te starten, goed voor een Vlaamse tussenkomst van 100 miljoen euro.

Dankzij het uitzonderlijk investeringsprogramma van Demir werd de doorlooptijd van opname op het subsidie-programma tot gunning voor deze investeringen teruggebracht tot gemiddeld 11 maanden. “Waar een wil is, is een weg. Dit is het bewijs dat we met voldoende middelen en wat goede wil samen vaart kunnen maken met rioleringsprojecten”, zegt minister Demir.

De rioleringsgraad laat in heel wat Vlaamse steden en gemeenten nog de wensen over. Daarom gaf Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir vorig jaar het sein om het tempo op te drijven. Demir riep lokale besturen op om rioleringsprojecten die onze waterkwaliteit vooruit helpen niet langer op de lange baan te schuiven. Ze maakte extra middelen vrij en gaf gemeenten die wél op korte termijn wilden investeren in onze waterkwaliteit de kans om extra projecten in te dienen zodat de schop op korte termijn de grond in kon. Met succes. Maar liefst 155 rioleringsprojecten werden intussen goedgekeurd, voor een totaalbedrag van 100 miljoen euro. Al deze projecten kunnen rekenen op financiële steun van de minister. Vlaanderen ondersteunt de gemeenten met een bijdrage van 75 procent van de rioleringskosten.

Het gaat telkens om projecten waarvoor de aanbesteding en gunning in de loop van 2021 zijn gebeurd en dus in de meeste gevallen sneller zullen doorgaan dan oorspronkelijk gepland dankzij de Vlaamse tussenkomst. Een goede zaak is dat enkele gemeenten die momenteel een erg lage rioleringsgraad hebben zich dankzij de oproep van minister Demir inspannen om extra rioleringsprojecten op te starten. Dat is onder meer het geval in Voeren, Maarkedal en Glabbeek.

De schop zes keer sneller in de grond

De tussenkomst van Demir komt ook de doorlooptijd van de rioleringsprojecten ten goede. De gemiddelde doorlooptijd van een project bedraagt normaal gezien bijna 6 jaar. 

“Dat is veel te lang en dat komt de waterkwaliteit in Vlaanderen niet ten goede”, vindt Demir. “Met dit extra investeringsprogramma hebben de lokale besturen aangetoond dat we de lange doorlooptijden kunnen inkorten door de handen in elkaar te slaan. Voor dit uitzonderlijk programma werd de doorlooptijd zelfs teruggebracht tot gemiddeld 11 maanden. We gaan hier dan ook lessen uit proberen trekken om in de toekomst sneller de schop in de grond te krijgen en procedures structureel verder te vereenvoudigen”

Regionale spreiding

Door het extra initiatief konden 35 Limburgse projecten rekenen op 26 miljoen euro, 39 West-Vlaamse projecten op 25 miljoen euro, 42 Oost-Vlaamse projecten op 21 miljoen euro, 23 Antwerpse projecten op 20 miljoen euro en 16 Vlaams-Brabantse projecten op 8 miljoen euro steun.

“Onze waterkwaliteit en waterhuishouding zijn een hardnekkig historisch probleem waarvan de politiek op veel plaatsen te laat de ernst heeft ingezien. Pas sinds Vlaanderen 30 jaar geleden zelf bevoegd werd, hebben we een kentering ingezet. Met deze investering schakelen we opnieuw een versnelling hoger. We zijn het aan onze inwoners en ons milieu verplicht om werk te maken van voldoende en gezond water. Ik ben dan ook zeer blij dat zoveel lokale besturen bereid zijn de handschoen mee op te nemen”, besluit Demir.

Structurele inspanningen

De versnelling van Demir heeft heel wat projecten een boost gegeven. Maar daarmee is het werk niet klaar. Demir maakt de komende vijf jaar 700 miljoen euro vrij om de lokale besturen financieel te ondersteunen bij hun rioleringsprojecten en subsidieert ook Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA’s). Op die manier kunnen gemeenten ook in de komende jaren verdere stappen zetten om de waterlopen in hun gemeente proper en gezond te maken.

155 rioleringsprojecten werden in 2021 versneld startklaar gemaakt dankzij extra middelen. Daardoor kan de spade uitzonderlijk 6 keer sneller in de grond dan voorheen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.