Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Zware metalen / Meetresultaten zware metalen

Meetresultaten zware metalen

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Beerse In Beerse worden zware metalen in fijn stof, zware metalen in neervallend stof en dioxines en PCB's in neervallend stof gemeten.
Genk-Zuid In Genk-Zuid worden fijn stof, zware metalen & PAK's in fijn stof, dioxines en PCB's in neervallend stof en vluchtige organische stoffen gemeten.
Hoboken In Hoboken worden zware metalen in fijn stof, zware metalen in neervallend stof en zwaveldioxide gemeten.
Evaluatie luchtkwaliteit - dataset Jaarlijks evalueert de VMM de luchtkwaliteit en publiceert ze een overzichtsrapport die de trends bespreekt. Hier vind je alle datasets die gebruikt werden voor de meest recente evaluatie van de luchtkwaliteit.
IMJV-rapportering bedrijven Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Internationale rapporteringen De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.