Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Zware metalen / Meetresultaten zware metalen

Meetresultaten zware metalen

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Zware metalen De meest recente resultaten voor zware metalen in de lucht en de evolutie per gemeente/meetstation.
Meteo Weersomstandigheden beïnvloeden de luchtkwaliteit. Daarom meten we constant een aantal belangrijke meteorologische parameters.
Resultaten luchtkwaliteit Genk-Zuid Meetresultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving voor de stuurgroep Genk-Zuid. Deze stuurgroep volgt sinds 2006 de lokale problemen met de luchtkwaliteit nauwgezet op.
IMJV-rapportering bedrijven Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Emissies luchtverontreinigende stoffen Overzicht emissies luchtverontreinigende stoffen en methodieken voor de berekening van de emissies.
Internationale rapporteringen De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid