Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Lokaal / Hoboken / Zware metalen in neervallend stof

Zware metalen in neervallend stof in Hoboken

In Hoboken, in de wijk Moretusburg, ligt het bedrijf Umicore. De activiteiten van dit bedrijf zijn een bron van zware metalen in de omgevingslucht van Hoboken, dit brengt een gezondheidsrisico mee voor de omwonenden. In Hoboken volgt de Vlaamse Milieumaatschappij de luchtverontreiniging door zware metalen op. Sinds 2017 wordt de verontreiniging door lood aangepakt met het saneringsplan. De situatie wordt jaarlijks geëvalueerd door de technische werkgroep Hoboken. In 2021 werd vastgesteld dat:

  • De Europese grens waarden voor fijn stof en lood en de Europese streefwaarden voor cadmium en nikkel werden gehaald.
  • De Europese streefwaarde voor arseen werd niet gehaald op 2 van de 3 meetplaatsen.
Laatst bijgewerkt: maart 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

NaamPolluentDoelstellingGehaald in 2021
Vlarem II - grenswaarde Lood 3 000 (µg/m³.dag) Groene vink
Vlarem II - richtwaarde Lood 250 (µg/m³.dag) slecht
Cadmium 20 (µg/m³.dag) Groene vink

toestandToestand

In Hoboken werd:

  • In 2021 enkel de VLAREM-richtwaarde voor lood niet gehaald.
  • Tussen 2004 en 2021 de richtwaarde voor cadmium steeds gehaald.
  • De richtwaarde voor lood in deze periode nooit gehaald.

evolutieEvolutie

In Hoboken:

  • Daalden globaal gezien, op alle meetplaatsen, de deposities van arseen, cadmium en lood tussen 2004 en 2021.
  • Was er tussen 2010 en 2015 een sterke stijgende trend op de meetplaats HB23 zowel voor arseen, cadmium als lood. Op de verder afgelegen locaties blijven de deposities van lood en arseen vergelijkbaar, voor cadmium is er licht stijgende trend.
  • Meten we na een daling tussen 2015 en 2018, op alle meetplaatsen en voor alle parameters weer hogere deposities in 2019 en 2020. In 2021 worden voor alle parameters weer lagere deposities gemeten.

aanpakHoe pakken we het aan?

Na het overschrijden van de Europese grenswaarde voor lood in fijn stof in 2015 werd er door de Vlaamse Overheid, in overleg met Umicore, een actieplan opgesteld.
Daarnaast is er ook het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Dit bevat maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Algemene maatregelen om de uitstoot, concentratie en depositie van zware metalen te verlagen zijn niet in het Vlaams Luchtbeleidsplan opgenomen.

InfoMeer info

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.