Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Lokaal / Hoboken / Zware metalen in fijn stof

Zware metalen in fijn stof in Hoboken

In Hoboken, in de wijk Moretusburg, ligt het bedrijf Umicore. De activiteiten van dit bedrijf zijn een bron van zware metalen in de omgevingslucht van Hoboken, dit brengt een gezondheidsrisico mee voor de omwonenden. In Hoboken volgt de Vlaamse Milieumaatschappij de luchtverontreiniging door zware metalen op. Sinds 2017 wordt de verontreiniging door lood aangepakt met het saneringsplan. De situatie wordt jaarlijks geëvalueerd door de technische werkgroep Hoboken. In 2021 werd vastgesteld dat:

 • De Europese grens waarden voor fijn stof en lood en de Europese streefwaarden voor cadmium en nikkel werden gehaald.
 • De Europese streefwaarde voor arseen werd niet gehaald op 2 van de 3 meetplaatsen.
Laatst bijgewerkt: maart 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

NaamPolluentDoelstellingMeetplaatsen die de doelstelling halen in 2021
EU-jaargrenswaarde Lood 0,5 µg/m³ Groene vink 3/3
EU-streefwaarde

Arseen 6 ng/m³ slecht 1/3
Cadmium 5 ng/m³ Groene vink 3/3
Nikkel 20 ng/m³ Groene vink 3/3
Vlarem II - jaargrenswaarde Cadmium 30 ng/m³ Groene vink 3/3
WGO-advieswaarde Lood 0,5 µg/m³ Groene vink 3/3
Cadmium 5 ng/m³ Groene vink 3/3

toestandToestand

Op basis van modellering berekent de VMM hoeveel inwoners er wonen in de overschrijdingszone. Dit is de zone waar het jaargemiddelde hoger is dan de Europese grens- of streefwaarde.

In Hoboken werd in 2021:

 • Enkel de streefwaarde voor arseen niet gehaald op 2 van de 3 meetplaatsen.
 • Ongeveer 2 % van de inwoners blootgesteld aan arseenconcentraties boven de Europese streefwaarde..

Voor lood en cadmium was er geen overschrijdingszone.

PolluentNormOppervlakte overschrijdingszoneAantal inwoners in overschrijdingszone
Arseen ng/m³ 0,18 km² 1,8 %
Cadmium ng/m³ / /
Lood 500 ng/m³ / /

De WGO drukt de schadelijkheid van arseen en nikkel uit als het aantal extra kankergevallen bij een levenslange blootstelling aan een bepaalde concentratie. Cadmium is ook kankerverwekkend maar de WGO berekende hiervoor geen risico. De risico’s voor de verschillende meetplaatsen op basis van de concentraties in de omgevingslucht in 2021 staan in de tabel:

 • Risico's groter dan 1 op 1.000.000 zijn gezondheidskundig niet verwaarloosbaar
 • Gezondheidskundig is er in Hoboken, Beerse en Genk een extra risico op kanker. Dit risico is niet verwaarloosbaar. 
MetaalExtra risico op kanker bij levenslange blootstelling
Arseen Tussen 1/63.000 en 1/155.000 afhankelijk van de woonplaats>
Nikkel Tussen 1/475.000 en 1/683.000 afhankelijk van de woonplaats 

evolutieEvolutie

Lood:

 • Tussen 2004 en 2011 bleven de loodconcentraties op de verschillende meetplaatsen van dezelfde grootteorde.
 • Vanaf 2012 was er op alle meetplaatsen een stijgende trend. Door de sterke stijging in november en december 2015 was er op één meetplaats een overschrijding van de Europese grenswaarde.
 • Globaal gezien is er tussen 2015 en 2021 een dalende trend op alle meetplaatsen.

 Cadmium:

 • De jaargemiddelden van cadmium kennen een schommelend verloop rond de Europese streefwaarde die eind 2012 in werking trad.
 • De streefwaarde werd gehaald in 2013, 2017, 2018 en vanaf 2020 op alle meetplaatsen.
 • In 2012, de periode 2014 - 2016 en in 2019 werd de streefwaarde op minimaal 1 meetplaats niet gehaald.
 • Vanaf 2020 is er een sterke daling van de jaargemiddelden voor cadmium.

 Arseen:

 • Over de jaren heen schommelen de As-resultaten sterker dan bij de andere elementen.
 • Tussen 2013 en 2017 werd de Europese streefwaarde op geen enkele meetplaats gehaald.
 • In 2018 en 2021 werd op meetplaats HB18 (het verst verwijderd van Umicore) de streefwaarde wel gehaald.
 • Sinds 2013 is er op alle meetplaatsen globaal gezien een dalende trend

aanpakHoe pakken we het aan?

Na het overschrijden van de Europese grenswaarde voor lood in 2015 werd er door de Vlaamse Overheid, in overleg met Umicore, een actieplan opgesteld. 
Daarnaast is er ook het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Dit bevat maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Algemene maatregelen om de uitstoot, concentratie en depositie van zware metalen te verlagen zijn niet in het Vlaams Luchtbeleidsplan opgenomen.

InfoMeer info

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.