Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Lokale Luchtkwaliteit / Hoboken / Concentraties zwaveldioxide

Concentraties zwaveldioxide in Hoboken

In Hoboken, in de wijk Moretusburg, ligt het bedrijf Umicore. De activiteiten van dit bedrijf zijn een bron van zware metalen in de omgevingslucht van Hoboken, dit brengt een gezondheidsrisico mee voor de omwonenden. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de luchtverontreiniging op. Enerzijds zijn er verhoogde concentraties van zware metalen, anderzijds zijn ook de concentraties van zwaveldioxide verhoogd. De situatie wordt periodiek geëvalueerd door de medische en technische werkgroep Hoboken. In 2023 werd vastgesteld dat:

  • De EU-grenswaarde en EU-alarmwaarde werden gehaald.
  • De WGO-advieswaarde werd gehaald.
Laatst bijgewerkt: maart 2024
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffecten

Zwaveldioxide heeft negatieve effecten op de gezondheid, de natuur en gebouwen:

  • Gezondheid: via de ademhaling komt zwaveldioxide in het lichaam. Het is irriterend en bij hoge concentraties kan het ademhalingsproblemen veroorzaken, vooral bij personen die lijden aan astma of chronische longziekten.
  • Zwaveldioxide draagt bij aan de vorming van secundair fijn stof, wat ook schadelijk is voor de gezondheid.
  • Vegetatie: planten nemen zwaveldioxide op via de huidmondjes, wat schadelijk kan zijn bij hoge concentraties. Zwaveldioxide wordt ook omgezet in zwavelzuur, wat de bodem en water kan verzuren met negatieve effecten op bodem- en waterleven.
  • Gebouwen: zwaveldioxide zorgt voor een versnelde verwering van historische gebouwen of steen en voor metaalcorrosie.

doelstellingDoelstellingen

NaamDoelstellingGehaald in 2023
EU-grenswaarde Uur: maximaal 24 keer per jaar > 350 µg/m³ Groene vink
Dag: maximaal 3 keer per jaar > 125 µg/m³ Groene vink
EU-alarmdrempel 500 µg/m³ gedurende 3 opeenvolgende uren Groene vink
WGO-advieswaarde Dag: maximaal 3 keer per jaar > 40 µg/m³ Groene vink

evolutieEvolutie

In Hoboken is:

  • Er een sterke dalende trend tussen 2005 en 2010 van de concentraties zwaveldioxide.
  • Van 2016 tot 2021 het jaargemiddelde van zwaveldioxide stabiel.
  • In 2022 en 2023 liggen de concentraties lager.

aanpakHoe pakken we het aan?

Om de uitstoot van SO2 verder te doen dalen, is de verdere ontwikkeling van kosteneffectieve reductiemaatregelen bij de industrie en de elektriciteitsproductie nodig. Onder andere de sanering van de zwaveluitstoot bij de productie van geëxpandeerde kleikorrels kan hiertoe bijdragen. Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer info

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.