Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Lokaal / Hoboken / Concentraties zwaveldioxide

Concentraties zwaveldioxide in Hoboken

In Hoboken, in de wijk Moretusburg, ligt het bedrijf Umicore. De activiteiten van dit bedrijf zijn een bron van zware metalen in de omgevingslucht van Hoboken, dit brengt een gezondheidsrisico mee voor de omwonenden. Daarnaast zijn ook de concentraties van zwaveldioxide verhoogd. In Hoboken volgt de Vlaamse Milieumaatschappij de luchtverontreiniging door zware metalen op. De situatie wordt jaarlijks geëvalueerd door de technische werkgroep Hoboken. In 2021 werd vastgesteld dat:

  • De EU-grenswaarde en EU-alarmwaarde werden gehaald.
  • De WGO-advieswaarde werd niet gehaald.
Laatst bijgewerkt: maart 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

NaamDoelstellingMeetplaatsen die doelstelling halen in 2021
EU-grenswaarde Uur: maximaal 24 keer per jaar > 350 µg/m³ Groene vink
Dag: maximaal 3 keer per jaar > 125 µg/m³ Groene vink
EU-alarmdrempel 500 µg/m³ gedurende 3 opeenvolgende uren Groene vink
WGO-advieswaarde Dag: maximaal 3 keer per jaar > 40 µg/m³ slecht

evolutieEvolutie

In Hoboken is:

  • Er een sterke dalende trend tussen 2005 en 2010 van de concentraties zwaveldioxide.
  • Sinds 2016 het jaargemiddelde van zwaveldioxide stabiel.

aanpakHoe pakken we het aan?

Om de uitstoot van SO2 verder te doen dalen, is de verdere ontwikkeling van kosteneffectieve reductiemaatregelen bij de industrie en de elektriciteitsproductie nodig. Onder andere de sanering van de zwaveluitstoot bij de productie van geëxpandeerde kleikorrels kan hiertoe bijdragen. Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer info

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.