Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Lokale Luchtkwaliteit / Beerse / Zware metalen in neervallend stof

Zware metalen in neervallend stof in Beerse

In Beerse liggen de bedrijven Aurubis en Campine. De activiteiten van deze bedrijven zijn een bron van zware metalen (polluent) in de omgevingslucht van Beerse. Dit brengt een gezondheidsrisico mee voor de omwonenden. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de luchtverontreiniging door zware metalen op vanaf 1979. In 2022 werd vastgesteld dat voor de metingen van zware metalen in depositie:

  • De VLAREM-grenswaarde voor lood en de VLAREM-richtwaarde voor cadmium werden gehaald.
  • De VLAREM-richtwaarde voor lood werd overschreden.

Deze toetsing is indicatief omdat de VLAREM normering pas in werking treedt op 1 januari 2024.

Laatst bijgewerkt: mei 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

NaamPolluentDoelstellingGehaald in 2022
VLAREM - grenswaarde* Lood 2 100 (µg/m².dag) Groene vink
VLAREM - richtwaarde* Lood 175 (µg/m².dag) slecht
Cadmium 18 (µg/m².dag) Groene vink

*Deze normering treedt in werking op 1/1/2024 

toestandToestand

In Beerse werd:

  • In de periode 2005 – 2022 werd de grenswaarde voor lood en de richtwaarde voor cadmium steeds gehaald.
  • De richtwaarde voor lood wordt over het algemeen overschreden, enkel in 2018 werd deze gehaald. 

Deze toetsing is indicatief omdat de VLAREM normering pas in werking treedt op 1 januari 2024.

evolutieEvolutie

In Beerse: 

  • Daalde tussen 2005 en 2010 de deposities van lood en cadmium op alle meetplaatsen. Na een stijging sterke stijging in 2011 was er globaal gezien een dalende trend tussen 2011 en 2019.
  • Lagen tussen 2020 en 2021 de looddeposities opnieuw hoger. De verhoging kon steeds in verband gebracht worden met één of meerdere maanden met stormachtig weer en hogere deposities. 
  • Zijn voor arseen de deposities veel lager dan voor lood. Er was er een dalende trend tussen 2006 en 2010. Ook voor arseen is er een sterke stijging in 2011. Vanaf 2014 blijven de arseendeposities op de verschillende meetplaatsen van dezelfde grootteorde. 
  • Nemen de deposities af naarmate de afstand tot Aurubis groter wordt. 

aanpakHoe pakken we het aan?

Inhet Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 staan maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Algemene maatregelen om de uitstoot, concentratie en depositie van zware metalen te verlagen zijn niet in het Vlaams Luchtbeleidsplan opgenomen. 

InfoMeer info

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.