Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Lokale Luchtkwaliteit / Beerse / Zware metalen in neervallend stof

Zware metalen in neervallend stof in Beerse

In Beerse liggen de bedrijven Aurubis en Campine. De activiteiten van deze bedrijven zijn een bron van zware metalen (polluent) in de omgevingslucht van Beerse. Dit brengt een gezondheidsrisico mee voor de omwonenden. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de luchtverontreiniging door zware metalen op vanaf 1979. In 2022 werd vastgesteld dat voor de metingen van zware metalen in depositie:

  • De VLAREM-grenswaarde voor lood werd gehaald
  • De VLAREM-richtwaarden voor cadmium en lood werden gehaald.
Laatst bijgewerkt: mei 2023

doelstellingDoelstellingen

NaamPolluentDoelstellingGehaald in 2022
VLAREM - grenswaarde Lood 3 000 (µg/m².dag) Groene vink
VLAREM - richtwaarde Lood 250 (µg/m².dag) Groene vink
Cadmium 20 (µg/m².dag) Groene vink

toestandToestand

In Beerse werd:

  • In de periode 2005 – 2022 werd de grenswaarde voor lood en de richtwaarde voor cadmium steeds gehaald.
  • De richtwaarde voor lood gehaald tussen 2017 en 2019 en vanaf 2021.

evolutieEvolutie

In Beerse: 

  • Daalde tussen 2005 en 2010 de deposities van lood en cadmium op alle meetplaatsen. Na een stijging sterke stijging in 2011 was er globaal gezien een dalende trend tussen 2011 en 2019.
  • Lagen tussen 2020 en 2021  de looddeposities opnieuw hoger. De verhoging kon steeds in verband gebracht worden met één of meerdere maanden met stormachtig weer en hogere deposities. 
  • Zijn voor arseen de deposities veel lager dan voor lood. Er was er een dalende trend tussen 2006 en 2010. Ook voor arseen is er een sterke stijging in 2011. Vanaf 2014 blijven de arseendeposities op de verschillende meetplaatsen van dezelfde grootteorde. 
  • Nemen de deposities af naarmate de afstand tot Aurubis groter wordt. 

aanpakHoe pakken we het aan?

Inhet Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 staan maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Algemene maatregelen om de uitstoot, concentratie en depositie van zware metalen te verlagen zijn niet in het Vlaams Luchtbeleidsplan opgenomen. 

InfoMeer info

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.