Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Lokale Luchtkwaliteit / Beerse / Dioxines en PCB’s in neervallend stof

Dioxines en PCB’s in neervallend stof (depositie) in Beerse

In Beerse zijn verschillende bedrijven gevestigd die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Zo zijn onder meer de activiteiten van de bedrijven Aurubis en Campine een bron van dioxines.

Sinds 2003 voert de VMM samen met Afdeling Handhaving van Departement Omgeving in Beerse metingen uit van dioxines en PCB's in neervallend stof (depositie). We drukken de depositiewaarden uit als de totale toxiciteit van het mengsel van 17 dioxines en 12 dioxineachtige PCB's onder de vorm van toxische equivalenten (TEQ). In 2021 werd vastgesteld dat voor de metingen van dioxines en PCB's in depositie:

  • De resultaten van alle monsters onder de maandgemiddelde drempelwaarde lagen.
  • Het jaargemiddelde voor het eerst sinds 8 jaar net onder de jaargemiddelde drempelwaarde lag (indicatieve toetsing).
  • Dioxines over het algemeen meer aanwezig zijn dan PCB's.
Laatst bijgewerkt: april 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

NaamDrempelwaarde
Europese advieswaarde* 14 pg TEQWGO1998/(kg lichaamsgewicht.week)
WGO-advieswaarde 7 à 28 pg TEQWGO1998/(kg lichaamsgewicht.week)
VMM-drempelwaarde Jaargemiddelde depositie: 8,2 pg TEQWGO1998/(m².dag)
Maandgemiddelde depositie: 21 pg TEQWGO1998/(m².dag)

*In 2018 verlaagde het Europese Voedselagentschap de maximale wekelijkse inname naar 2 pg TEQWGO2005/(kg lichaamsgewicht.week). De VMM-drempelwaarden houden hier nog geen rekening mee.

toestandToestand

In 2021 maten de VMM en Afdeling Handhaving van Departement Omgeving op 1 meetplaats dioxines en dioxineachtige PCB's. Deze locatie ligt in woongebied, op 50 m ten (noord)noordoosten van het non-ferrobedrijf Aurubis. We nemen 6 maandstalen per jaar.

  • Op de meetlocatie lagen de resultaten van alle monsters onder de maandgemiddelde drempelwaarde.
  • Het jaargemiddelde lag net onder de jaargemiddelde drempelwaarde (indicatieve toetsing).
  • Het aandeel dioxines in de depositieresultaten is over het algemeen groter dan het aandeel PCB's. Op de meeste meetlocaties in Vlaanderen stellen we het omgekeerde vast.

evolutieEvolutie

In Beerse:

  • Zien we sinds 2015 een dalende trend voor de jaargemiddelde deposities van dioxines en dioxineachtige PCB's.
  • Uitzondering hierop is het jaar 2019, mede door de sterk verhoogde PCB-waarden.
  • In 2021 lag het jaargemiddelde voor het eerst sinds 8 jaar net onder de jaargemiddelde drempelwaarde.

aanpakHoe pakken we het aan?

Zowel bij de industrie als de huishoudens (houtstook) is er potentieel om de uitstoot van dioxines te verminderen:  

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer info

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.