Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Lokale Luchtkwaliteit / Beerse / Dioxines en PCB’s in neervallend stof

Dioxines en PCB’s in neervallend stof (depositie) in Beerse

In Beerse zijn verschillende bedrijven gevestigd die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Zo zijn onder meer de activiteiten van de bedrijven Aurubis en Campine een bron van dioxines.

Sinds 2003 voert de VMM samen met Afdeling Handhaving van Departement Omgeving in Beerse metingen uit van dioxines en PCB's in neervallend stof (depositie). We drukken de depositiewaarden uit als de totale toxiciteit van het mengsel van 17 dioxines en 12 dioxineachtige PCB's onder de vorm van toxische equivalenten (TEQ). In 2022 werd vastgesteld dat voor de metingen van dioxines en PCB's in depositie:

 • Het resultaat van 1 van de 6 monsters boven de maandgemiddelde drempelwaarde lag.
 • Het jaargemiddelde boven de jaargemiddelde drempelwaarde lag (indicatieve toetsing).
 • Dioxines over het algemeen meer aanwezig zijn dan PCB's.
Laatst bijgewerkt: juni 2023
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffect

Dioxines en PCB's binden zich in de lucht aan stofdeeltjes, waarna ze kunnen neervallen op de bodem en op voedingsgewassen. Opname door de mens gebeurt dan ook hoofdzakelijk via voeding en de ademhaling en veroorzaken:

 • Immuunverstoring en defecten van de neurale ontwikkeling
 • Verstoring van de hormonale huishouding en vruchtbaarheid
 • Diverse kankers.

doelstellingDoelstellingen

NaamDrempelwaardeGehaald in 2022
VMM-jaardrempelwaarde 8,2 pg TEQWGO1998/(m².dag) slecht
VMM-maanddrempelwaarde 21 pg TEQWGO1998/(m².dag) slecht

De VMM-drempelwaarden zijn niet in VLAREM opgenomen en zijn gebaseerd op een Europese advieswaarde voor orale inname van 14 pg TEQWGO1998/(kg lichaamsgewicht.week). In 2018 verlaagde het Europese Voedselagentschap de maximale wekelijkse inname naar 2 pg TEQWGO2005/(kg lichaamsgewicht.week). De VMM-drempelwaarden houden hier nog geen rekening mee; ze worden momenteel herzien. De toetsing aan de jaardrempelwaarde is indicatief.

toestandToestand

In 2022 maten de VMM en Afdeling Handhaving van Departement Omgeving op 1 meetplaats dioxines en dioxineachtige PCB's. Deze locatie ligt in woongebied, op 50 m ten (noord)noordoosten van het non-ferrobedrijf Aurubis. We nemen 6 maandstalen per jaar.

 • Op de meetlocatie lag het resultaat van 1 monster boven de maandgemiddelde drempelwaarde.
 • Het jaargemiddelde lag ook boven de jaargemiddelde drempelwaarde (indicatieve toetsing).
 • In Beerse is het aandeel van dioxines in de depositieresultaten over het algemeen groter dan het aandeel PCB's. In 2 van de 6 maandstalen waren er meer PCB's aanwezig. In Vlaanderen zien we dat op meetplaatsen bij de schrootsector het PCB-aandeel groter is.

evolutieEvolutie

In Beerse:

 • Zien we sinds 2015 een dalende trend voor de jaargemiddelde deposities van dioxines en dioxineachtige PCB's.
 • Uitzondering hierop is het jaar 2019, mede door de sterk verhoogde PCB-waarden.
 • In 2022 lag het jaargemiddelde opnieuw boven de jaargemiddelde drempelwaarde.

aanpakHoe pakken we het aan?

Er is een werkgroep dioxines & PCB's samengesteld. VMM werkt hierin samen met Departement Omgeving (Handhaving, GOP, VPO), Departement zorg, OVAM en FAVV. De werkgroep formuleerde verschillende maatregelen in de directe omgeving van schrootbedrijven met shredders om de blootstelling aan dioxines & PCB's via verspreiding van lucht verder te verminderen. De Vlaamse Regering keurde het 'Actieplan Dioxines/PCB's' goed (17 november 2023) met o.a. onderstaande maatregelen:

 • Afleiden van een hanteerbare en geactualiseerde toetsingswaarde voor PCB's & dioxines in depositie.
 • Uitbreiding van de monitoring van de depositie van dioxines & PCB's in samenwerking met de bedrijven en de sectorfederatie DENUO.
 • Verder inzetten op emissiereductie bij schrootbedrijven met shredder, door o.a. de herziening van de BBT-studie schrootverwerking en sloperij en een opvolgingsplicht in de vergunningen van de schrootbedrijven met shredder.
 • Opvolgen van de Waalse humane biomonitoringsmeetcampagne nabij schrootbedrijven met shredders.

InfoMeer info

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.