Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Klimaat / Broeikasgasemissies per sector / Evolutie van de uitstoot van broeikasgassen per sector (1990-2022)

Evolutie van de uitstoot van broeikasgassen per sector (1990-2022)

Deze grafiek geeft de evolutie weer van de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen vanaf 1990, opgesplitst tussen de verschillende sectoren.

Deze figuur houdt geen rekening met emissies en sinks ten gevolge van (wijzigingen in) landgebruik en bosbeheer (LULUCF).

Bron: VMM

Zoom

Cijfers in Excel

Embed link
<iframe border="0" width="100%" height="500" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.vmm.be/klimaat/broeikasgasemissies-per-sector/uitstoot-bkg-sector-evolutie/embed></iframe>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.