Deze figuur houdt geen rekening met emissies en sinks ten gevolge van (wijzigingen in) landgebruik en bosbeheer (LULUCF).

Bron: VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ