Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht voorbehouden betrekkingen / Deskundige overheidsopdrachten

Deskundige overheidsopdrachten

Contractuele betrekking Deskundige Overheidsopdrachten – Deskundige (B111) voor de dienst Beheer Onbevaarbare Waterlopen van de afdeling Operationeel Waterbeheer met standplaats Brussel. Ref: 18 04 AOW VBB B

Het gaat over een contract van onbepaalde duur. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.   

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte.  Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.     

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 april 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 8 juni 2018.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Operationeel Waterbeheer  is bevoegd voor:

 • beheer van de onbevaarbare waterlopen m.i.v. investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer;
 • grondwaterbeheer m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen grondwater;
 • lokaal waterbeheer m.i.v. de subsidiëring polders en wateringen, samenwerking lokale besturen;
 • drinkwater en grijswaterbeheer;
 • rattenbestrijding.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Jij hebt als belangrijkste taak om de dienst Beheer Onbevaarbare Waterlopen te ondersteunen bij de overheidsopdrachten. De Deskundige Overheidsopdrachten staat in voor het beheer en de behandeling van overheidsopdrachten zodat dossiers efficiënt, correct en klantvriendelijk verlopen én dat de interne procedures, de wetgeving op de overheidsopdrachten en boekhoudingsregelgeving worden gerespecteerd.

Jij zal bijdragen tot de correcte toepassing van de juridische procedures van de aankoopdossiers in samenwerking met de inhoudelijk en administratief betrokken collega’s.

Daarnaast zal je ook een ondersteunende taak krijgen inzake handhaving (up-to-date houden sjablonen, archivering,…), grondverwervingsdossiers,…

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je

 • met oog voor detail correct werk aflevert (nauwgezetheid);
 • eigen werk effectief plant (plannen);
 • de essentie van het probleem ziet (probleemanalyse).

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Wie komt in aanmerking?

 • Personen met een bijstandsveld W2 of W3 toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Arbeidshandicap (VAPH), voor onbepaalde duur

of

 • Personen met een beslissing van de VDAB voor toegang tot een beschutte werkplaats of tot de Vlaamse ondersteuningspremie, voor onbepaalde duur.
 • Bovendien moet je gezien de aard van het takenpakket beschikken over een diploma op Bachelor niveau  bij voorkeur in de richting Bedrijfmanagement of Rechtspraktijk of gelijkwaardig door ervaring.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 15 april 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Koen Martens, tel: 02 214 21 30.  Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

Voor meer informatie over voorbehouden betrekkingen, neem een kijkje op: https://overheid.vlaanderen.be/voorbehouden-betrekkingen.

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

Als personen met een handicap of chronische ziekte solliciteren bij de Vlaamse overheid, hebben ze recht op de nodige aanpassingen. Deze redelijke aanpassingen zijn faciliteiten of hulpmiddelen op maat waarvan je gebruik kunt maken tijdens de selectieprocedure. Zo kan de Vlaamse overheid jouw competenties op een gelijkwaardige manier meten.

Enkele voorbeelden van deze aanpassingen:

 • Bepaalde software gebruiken bij computertesten.
 • Een doventolk inzetten.
 • Mensen met een visuele handicap meer tijd geven om teksten te lezen.

Informeer ons tijdig of je zo een aanpassing nodig hebt.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.