Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Technisch onderzoeksmedewerker lucht

Technisch onderzoeksmedewerker lucht

Contractueel Technisch Onderzoeksmedewerker Lucht – Medewerker (C111) voor het team Semiautomatische metingen (SAM) voor de dienst Lucht van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Antwerpen. Ref: 19 36 ALMC CGS C

De uiterste inschrijvingsdatum is 21 juli 2019. Het generieke deel vindt plaats op 19 augustus 2019. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 19 september 2019.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd, op het saldo van een EU-gefinancierd project: Samenwerkingsovereenkomst Lucht. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer.

Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Deze functie is een combinatie van veel praktisch werk, maar ook inzicht in techniek. Het takenpakket biedt ondersteuning voor de vele projecten en meetcampagnes die team SAM jaarlijks uitvoert

Het takenpakket zal bestaan uit:

 • voorbereiding en nabehandeling passieve samplers + onderdelen natte depositievangers en fijnstofbemonsteraars (stockbeheer, verzenden, klaarmaken, …);
 • voorbereiding en nabehandeling organisch meetnet (stockbeheer, verzenden, klaarmaken, …);
 • werken met een uitbatingsdatabank voor de uitbating van alle semiautomatische metingen;
 • onderhoud uitvoeren op alle semiautomatische meetplaatsen;
 • uitvoeren van interventies (ad hoc);
 • verwerking van opmerkingen;
 • validatie fijnstof filters;
 • voorbereiding en nabehandeling filters voor zware metalen (ZM), polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) en fijn stof;
 • communicatie met externe firma’s + monsternemers voor interventie;
 • back-up voor uitvoeren van gravimetrische bepaling stofconcentratie op filters;
 • vervangend monsternemer + monsternemer voor specifieke meetcampagnes;
 • ondersteuning overeenkomst stad Gent (klaarmaken samplers, controleren samplers, …);
 • ondersteuning overeenkomst stad Antwerpen (klaarmaken samplers, controleren samplers, …).

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • de essentie van het probleem ziet;
 • met oog voor detail correct werk aflevert;
 • je eigen werk kan organiseren.

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs (bij voorkeur een technisch diploma elektriciteit, elektromechanica, elektrotechnieken of een aanverwante richting).

Kandidaten die hun diploma behalen in het academiejaar 2018-2019 worden toegelaten tot deze procedure.  Zij kunnen aangesteld worden na het behalen van hun diploma.

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • kennis van:
  • elektriciteit;
  • standaardsoftware (bv. Excel, Word…);
 • basiskennis van, of bereidheid tot bijscholing van:
  • algemene meet- en regeltechnieken (spanning- en stroommeting, weerstandsmeting, …);
  • bemonsteringstechnieken i.f.v. luchtmetingen;
  • de werking en de gevaren van elektriciteit, toxische producten en explosieve gassen;
 • je beschikt over een rijbewijs B.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 21 juli 2019.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

 

 

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw Bo Van den Bril (tel: 0499 23 39 94).

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

Het generieke deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 1. Het functie-specifiek deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26.

Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.