Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Regulator Afvalwater

Regulator Afvalwater

Contractueel Regulator Afvalwater – Adjunct van de directeur (A111) voor de dienst Regulering Sanering van de afdeling Economisch Toezicht met standplaats Aalst. Ref: 18 61 AENT CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 26 september 2018. Het generieke deel vindt plaats op 15 oktober 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats 30 oktober 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Economisch Toezicht voert o.a volgende taken uit:

 • economisch toezicht op de gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering m.i.v. de correcte kostentoerekening;
 • inkohieren, innen en invorderen heffing;
 • waterregulator;

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De VMM zorgt voor meer transparantie in de Vlaamse afvalwatersector en staat in voor het reguleren van de tarieven van de saneringscomponenten, het toezicht houden op de kostenaanrekening en financiële stromen binnen de (boven)gemeentelijke sanering en  het uitwerken van voorstellen rond kostenterugwinning en de financiering van de sanering.

Je zal tewerkgesteld worden binnen de dienst Regulering Sanering, waar je meewerkt aan:

 • het toezicht op de financiële stromen door het jaarlijks opvolgen van de gemeentelijke rapportering en de terugkoppeling van de resultaten naar de doelgroepen;
 • de uitbouw van de tariefregulering voor afvalwater door het opstellen van rapporterings- en controlesystemen en het uitwerken van financieringsmodellen.

Er wordt gewerkt in multidisciplinair teamverband. Je neemt deel aan interne discussies en overlegmomenten met het Vlaams Gewest, de rioolbeheerders en andere stakeholders.  Je overlegt en werkt nauw én constructief samen met je  collega’s die toezicht houden op de drinkwater en afvalwatersector.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • een goed onderbouwd en geïntegreerd oordeel vormt (oordeelsvorming)
 • het initiatief neemt om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen (reactief en structureel) (initiatief)
 • actief gebruik maakt van de bestaande contacten voor het uitvoeren van de eigen opdracht (netwerken)
 • met valabele argumenten argumenteert (overtuigingskracht)

Bekijk de functiebeschrijving

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een academisch gericht licentiaats- of masterdiploma’s die uitgereikt zijn door de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden scholen, of de bij de wet of bij decreet daarmee gelijkgestelde instellingen (bij voorkeur handelswetenschappen of handelsingenieur).

Daarnaast heb je goede kennis van:

 • Meest courante MS office toepassingen
 • Uitwerken bedrijfseconomische concepten (benchmarking, analyse van de jaarrekening, etc)
 • Statistiek en data-analyse
 • Opzetten en bijsturen van databanken
 • Kennis reguleringsmethode en financiering
 • Organisatie van de sanering in Vlaanderen
 • Drinkwaterdecreet en uitvoeringsbesluiten
 • Actoren en belanghebbenden in afvalwatersector

Bekijk het selectiereglement

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 26 september 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

 

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Peter Alterman tel: 053 72 64 49.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.