Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Projectleider/-analist (functioneel/technisch)

Projectleider/-analist (functioneel/technisch)

Contractueel Projectleider/analist (functioneel/technisch) – Adjunct van de directeur (A111) of Informaticus (A121) voor het team Applicatiesoftware voor de dienst Informatica van de afdeling Kennisbeheer met standplaats Aalst. Ref: 17 71 AKB CGS A.

De uiterste inschrijvingsdatum is 3 december 2017. Het generieke deel vindt plaats op 15 december 2017. Het functie-specifieke deel vindt plaats op 7 februari 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd.  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Kennisbeheer is bevoegd voor:

 • Organisatieontwikkeling m.i.v. het beleid beheersinformatie;
 • Kennismanagement
 • Enterprise architectuur
 • Business analyse
 • Kwaliteitszorg en interne milieuzorg
 • Informatica.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Je zal ingeschakeld worden bij de planning, opvolging en bijsturing van de IT-(deel)projecten  zoals deze opgenomen zijn in het ICT-werkplan. Deze (deel)projecten kunnen zowel nieuw te bouwen applicaties, aanpassingen aan bestaande toepassingen als technische upgrades  omvatten. De projectleider is verantwoordelijk voor het uitwerken van de planning, het functioneel aansturen van de medewerkers (ontwikkelaars, testers, analisten, ICT-architect, business,…) en leidt het project.  Hij/zij rapporteert aan de stuurgroep over de voortgang van het project, staat in nauwe communicatie met zowel de Business analisten als de business zelf en zorgt ervoor dat projecten binnen scope, budget en afgesproken tijdspanne worden opgeleverd. Het takenpakket wordt beschreven in de functieomschrijving van ICT-projectleider.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Daarnaast is het belangrijk dat je:

 • kan overtuigen door inhoud én aanpak,
 • hypothesen kan formuleren; logische conclusies kan trekken op basis van de beschikbare;
 • het eigen werk plant en dat van anderen;
 • de voortgang van het eigen werk bewaakt en dat van anderen;
 • bij je eigen acties (pro)actief rekening houdt met de belangen van de organisatie.

Bekijk de taakomschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een Master diploma.

Voor deze functie is het een meerwaarde dat je:

 • een goede kennis hebt van (agile) projectmanagement , ontwikkelingsmethoden van software, en van  security en risk management;
 • kennis hebt van architectuurprincipes van webapplicaties en service oriented architectuur;
 • Kennis hebt van methodieken voor het opmaken van detailplanningen en ramingen op basis van functionele analyses en user requirements;
 • Ervaring/kennis in het sturen en coachen van een ontwikkelteam;
 • een basiskennis hebt van de werking van relationele databanken, datawarehouseprincipes , functionele analyses en eventueel technische analyses
 • een basiskennis hebt  van UML, het uitwerken van use-cases en user stories;
 • basiskennis hebt van schermdesign voor webapplicaties
 •  een basiskennis hebt van overheidsopdrachten

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 3 december 2017.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw  Vera De Saedeleer  tel: 053 72 65 60

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.