Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Praktisch Medewerker Laboratorium

Praktisch Medewerker Laboratorium

Statutair Praktisch Medewerker Laboratorium – Medewerker (C111) voor het team Kwaliteitszorg en Databeheer voor de dienst Laboratorium van de afdeling Rapportering Water met standplaats Gent. Ref: 18 53 ARW FS C

De uiterste inschrijvingsdatum is 5 september 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 20 september 2018.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Rapportering Water is bevoegd voor:

  • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in water;
  • meten, modelleren en rapporteren van de oppervlaktewaterkwaliteit;
  • het uitvoeren van  en rapporteren over analysen vanuit de VMM- laboratoria.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen. Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Je zal analyses op afvalwater-, oppervlaktewater- en waterbodemmonsters voorbehandelen, voorbereiden en uitvoeren. Je zal de resultaten, volgens gestandaardiseerde procedures, administratief verwerken. Omdat we willen blijven voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen werk je mee aan het opstellen en bijwerken van deze gestandaardiseerde procedures. Je biedt ondersteuning aan het teamkwaliteitszorg en draagt bij tot het intern kwaliteitssysteem met beheer van documenten, onderhoudscontracten, inventaris, monsterontvangst en -registratie.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je

  • het eigen werk organiseert (organiseren);
  • het eigen werk effectief plant (plannen);
  • zorg draagt voor materialen, ordelijk te werk gaat (nauwkeurigheid);
  • kennis van Access.

Bekijk de volledige functieomschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure moeten de kandidaten voor de graad in kwestie al geschikt bevonden zijn in een objectieve wervingsprocedure voor statutaire of contractuele betrekkingen met algemene oproep of momenteel als statutair tewerkgesteld zijn.

Bovendien bezit je voldoende kennis en inzicht gericht op de toepassing van praktische methoden en technieken, werkwijzen en procedures en ben je bedreven in het gebruik van speciale materialen, apparatuur en gereedschappen.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 5 september 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

 

 

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw Sofie Cattoir, tel: 09 243 69 04.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24-26. Info over de reisroute vind je op onze site.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid