Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Onderzoeksmedewerker milieurapportering

Onderzoeksmedewerker milieurapportering

Contractueel Onderzoeksmedewerker Milieurapportering – Adjunct van de directeur (A111) voor de dienst Milieurapportering van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Aalst. Ref: 18 50 ALMC CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 31 juli 2018. Het generieke deel vindt plaats op 20 augustus 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 7 september 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie  is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid;

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De Onderzoeksmedewerker Milieurapportering werkt actief mee aan de realisatie van de verschillende producten en diensten zoals onderzoeksrapporten, milieu-indicatoren, toekomstverkenningen, website, advisering etc., in samenwerking met externe deskundigen. Hij/zij analyseert en evalueert de verschillende milieuverstoringsketens, in het bijzonder de driving forces die aanleiding kunnen geven tot milieuproblemen en de oplossingen binnen de socio-technische systemen zoals energie, mobiliteit en voeding.

De functiehouder vervult een brugfunctie tussen wetenschap en beleid en zorgt ervoor dat wetenschappelijke informatie omgezet wordt in beleidsrelevante informatie om het milieubeleid in Vlaanderen wetenschappelijk te onderbouwen.

Als medewerker van de dienst Milieurapportering kom je terecht in een multidisciplinair team waarin je zelf verantwoordelijk bent voor de opvolging van de sector transport en de impact op het milieu in Vlaanderen.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • je boodschap structureert en een gepast taalgebruik hanteert, afhankelijk van de situatie of het publiek;
 • actief gebruik maakt van de bestaande contacten voor je eigen opdracht;
 • verbanden legt en oorzaken ziet;
 • je eigen werk organiseert;
 • de voortang van je eigen werk bewaakt.

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een master diploma in het domein van de milieuwetenschappen en/of verkeerskunde en transport.

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • goede kennis van milieubeleidsrelevante analyse en rapportering;
 • goede kennis van statische methoden voor de verwerking van milieudata;
 • goede kennis van het analyseren en interpreteren van resultaten van kwantitatieve en kwalitatieve milieumodellen;
 • goede kennis van de milieuproblematiek in Vlaanderen, binnen een Europese en wereldwijde context;
 • goede kennis van maatschappelijke trends en beleidsontwikkelingen binnen het beleidsdomein milieu en aanverwante beleidsdomeinen in Vlaanderen;
 • basiskennis van transitiemanagement, systeemdenken en transversale, integrerende thema’s binnen het milieudomein (groene economie, circulaire economie; duurzame productie en consumptie, …).

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 31 juli 2018

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de mevrouw Marleen Van Steertegem, tel: 015 45 14 67

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid