Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Medewerker Digitale Communicatie - Deskundige (B111)

Medewerker Digitale Communicatie

Contractueel Medewerker Digitale Communicatie - Deskundige (B111) voor het team Digitale Communicatie van de dienst Communicatie van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Aalst - Ref: 18 05 ALMC CGS B.

De uiterste inschrijvingsdatum is 25 februari 2018. Het generieke deel vindt plaats op 19 maart 2018. Het functie-specifieke deel vindt plaats op 16 april 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd op het saldo van de afdeling (vervanging van afwezig personeelsleden).

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie  is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid;

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Je zal deel uitmaken van het team Digitale Communicatie. Dit team staat in voor de redactie en het beheer van de VMM-websites, het intranet, de sociale media van de VMM, voert interne en externe e-mailings uit en realiseert communicatieprojecten naar de verschillende doelgroepen van de Vlaamse Milieumaatschappij.

We zijn op zoek naar een digitale duizendpoot die ons communicatieteam versterkt en onze websites en toepassingen naar een hoger niveau tilt.

Je krijgt een gevarieerd takenpakket met een mix van externe en interne communicatie:

 • je bent mee met de nieuwe trends en ontwikkelingen op het vlak van digitale communicatie (websites, apps, sociale media) en helpt mee onderzoeken hoe we die kunnen inzetten in diverse communicatieprojecten;
 • je krijgt communicatieprojecten toevertrouwd met de nadruk op digitale communicatie. Het gaat dan om bv. een campagne op sociale media, een nieuwe websiterubriek,…
 • je adviseert je collega’s over de juiste communicatieaanpak en mix van kanalen. Je helpt hen de boodschap helder en duidelijk te formuleren. Voor grote projecten maak je een communicatieplan op;
 • je beheert mee de VMM-websites en het intranet: je redigeert en publiceert teksten van collega’s . Je zorgt voor aantrekkelijke websites, waar de informatie duidelijk en goed vindbaar is. Je tekent mee de structuur van nieuwe rubrieken uit;
 • je beheert mee de sociale media (Facebook, LinkedIn) van de VMM. Je gaat de dialoog aan met het publiek en helpt mee de sociale media strategie vorm geven;
 • je stelt wekelijks een interne nieuwsbrief samen. Je redigeert de teksten, kiest de juiste foto’s en publiceert de nieuwsbrief met een online mailtool.

Voor de realisatie van je taken sta je er niet alleen voor. Je zal nauw samenwerken met de communicatiecollega’s van je team en dienst. Je vult elkaar aan, ondersteunt, versterkt en vervangt elkaar indien nodig.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen;
 • een aantrekkelijke en motiverende schrijfstijl hebt;
 • de essentie van het probleem ziet;
 • met oog voor detail correct werkt aflevert;
 • je eigen werk kan organiseren.

Bekijk de functiebeschrijving

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een bachelordiploma, in een richting Communicatie of richting ICT met ervaring in digitale communicatie of gelijkwaardig door ervaring.

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • zeer goede schriftelijke en verbale kennis van het Nederlands;
 • goede kennis van de courante MS Office toepassingen en CMS-systemen;
 • inzicht in en goede kennis van de laatste trends en toepassingen op het vlak van digitale communicatie (sociale media, websites, apps,…)
 • oog hebben voor de grafische kant van communicatie en basiskennis van fotobewerking;
 • vertrouwd zijn met usability en SEO best practices
 • kunnen opstellen van wireframes
 • kennis hebben van webtoegankelijkheid
 • affiniteit met  milieuproblematiek.

Bekijk het selectiereglement

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 25 februari 2018

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de teamverantwoordelijke Digitale Communicatie: Rafaël Huylebroeck, tel: 053 72 67 57.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.