Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Laboratorium Technoloog

Laboratorium technoloog

Contractueel Laboratorium Technoloog – Deskundige (B111) voor de afdeling Rapportering Water met standplaats Gent. Ref: 19 65 ARW CGS B

De uiterste inschrijvingsdatum is 19 februari 2020. Het generieke deel vindt plaats op 13 maart 2020. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 31 maart 2020.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Rapportering Water is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in water;
 • meten, modelleren en rapporteren van de oppervlaktewaterkwaliteit;
 • het uitvoeren van en rapporteren over analysen vanuit de VMM- laboratoria.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen. Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod hier.

Taakomschrijving

De Laboratoriumtechnoloog staat in voor:

 • het voorbereide en het effectief uitvoeren van analysen en metingen op afvalwatermonsters, oppervlaktewatermonsters, (water)bodemmonsters en/of luchtmonsters;
 • het administratief verwerken van de resultaten, volgens gestandaardiseerde procedures en gestandaardiseerde beproevingsmethoden voor diverse diensten binnen en buiten de VMM (heffingen, water, lucht, ...);
 • het meewerken aan het opstellen of bijwerken van gestandaardiseerde procedures of beproevingsmethoden om correcte informatie die beantwoordt aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen af te leveren en de kwaliteit van de analysen voortdurend te verbeteren.

Jij zal ingeschakeld worden in het team Gaschromatografische Analysen van de dienst Laboratorium.

De afgelopen maanden werd de methode voor de bepaling van fenolen op punt gesteld.  De expertise van het VMM laboratorium is groot op gebied van oppervlaktewater (zeer lage concentraties), een discipline waarin vele andere laboratoria minder bedreven zijn.

Om die uitvoering van de analyse van fenolen te garanderen ben jij dringend nodig als laboratoriumtechnoloog organische analysen.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • de essentie van het probleem ziet;
 • met oog voor detail je werk aflevert;
 • je eigen werk kan organiseren.

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een bachelor diploma in een wetenschappelijke richting (bij voorkeur chemie).

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • goede algemene kennis van chemie en milieuzorg;
 • kennis van het voorbereiden of voorbehandelen van watermonsters, luchtmonsters, baggerslib en/of waterbodems: destructie, extractie of andere;
 • kennis van analyseren en verwerking van de analyseresultaten van watermonsters, luchtmonsters, baggerslib en/of waterbodems;
 • ervaring met controle op gebruiksgeschiktheid van de relevante apparatuur;
 • kennis van onderhoudshandelingen en eenvoudige herstellingen aan apparatuur volgens geldende procedures;
 • kennis van gestandaardiseerde procedures voor de relevante analyses.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 19 februari 2020

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw Liesbet Poppe, tel: 09 243 69 20.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.