Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Ingenieur Elektromechanica

Ingenieurs Elektromechanica

2 Contractuele Ingenieurs Elektromechanica – Adjunct van de directeur (A111) voor het team Elektromechanica voor de dienst Beheer Onbevaarbare Waterlopen van de afdeling Operationeel Waterbeheer met standplaats Gent of Oostende en Antwerpen of Hasselt. Ref. 19 50 AOW CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 6 oktober 2019. Het generieke deel vindt plaats op 17 oktober 2019. Het functie-specifieke deel vindt plaats op 5 november 2019.

Het gaat over contracten van onbepaalde tijd, op het saldo van de afdeling (vervanging afwezige personeelsleden).

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Operationeel Waterbeheer is bevoegd voor:

 • beheer van de onbevaarbare waterlopen m.i.v. investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer;
 • grondwaterbeheer m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen grondwater;
 • lokaal waterbeheer m.i.v. de subsidiëring polders en wateringen, samenwerking lokale besturen;
 • drinkwater en grijswaterbeheer;
 • rattenbestrijding.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De Ingenieur Elektromechanica staat in voor het technische beheer, het onderhoud, de exploitatie en de verdere uitbouw van kunstwerken op de onbevaarbare waterlopen of van de hydrologische meetnetten. De taak van de functiehouder bestaat uit:

 • Het beheer (controle, onderhoud, exploitatie)  van elektromechanische installaties (stuwen, pompgemalen, …) op de onbevaarbare waterlopen en van de meetinstallaties op de hydrologische meetnetten;
 • Het voorbereiden en opvolgen van onderhoud- en herstellingsmaatregelen voor de  installaties  en het afstandsbewakingssysteem;
 • Het voorbereiden en opvolgen van de realisatie van nieuwe installaties, en de elektromechanische uitrusting ervan;
 • Het plaatsen en instellen van sensoren, programmeren van dataloggers, uitvoeren van kalibraties en afwijkingen, …
 • Permanentie verzekeren voor de opvolging van de werking van elektromechanische uitrusting van kunstwerken en voor een 24/7 betrouwbare datastroom van de meetinstallaties.

De Ingenieur Elektromechanica staat in voor de voorbereiding en de opmaak van bestekken, voor het onderhoud, de renovatie en nieuwbouw van elektromechanische installaties en het bijhorende afstandsbewakingssysteem, en volgt de uitvoering ervan op.  

De ingenieur elektromechanica staat in voor de continue verbetering van beheer van de elektromechanische (meet)installaties op onbevaarbare waterlopen en de hydrologische meetnetten.

De betrekking met standplaats Gent zal zich toespitsen op beheer en uitbouw van EM infrastructuur in de regio Oost-Vlaanderen. De betrekking met standplaats Antwerpen of Hasselt is gericht op projectuitwerking en -opvolging (o.a. automatisatie van infrastructuur) in regio’s Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • verbanden legt en oorzaken ziet (analytisch denken);
 • hypothesen formuleert; logische conclusies trekt op basis van de beschikbare gegevens (synthetisch denken);
 • de voortgang van het eigen werk bewaakt (voortgangscontrole).

Bekijk de volledige functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een Master diploma (bij voorkeur industrieel ingenieur / master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica, Elektrotechniek, Automatisering of Energie).

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je beschikt over :

 • grondige kennis van elektromechanica (mechanica, elektrotechniek) en automatiseringstechniek;
 • goede kennis van maatsoftware;
 • basiskennis van (water)bouwkunde;
 • basiskennis van de principes van integraal waterbeheer en de natuurtechnische milieubouw;
 • in staat zijn plannen te lezen en eventueel zelf tekenwerk uit te voeren;
 • basiskennis van programmatie op PLC’s, sensoren en dataloggers of bereidheid het te leren;
 • basiskennis van informatietechnologie;
 • kennis van de organisatie van het beheer van de onbevaarbare waterlopen;
 • kennis van de relevante wetgeving en reglementeringen die van toepassing zijn op je functie:
  • goede kennis van overheidsopdrachten of bereidheid deze kennis snel te verwerven
  • basiskennis van de wetgeving inzake water, milieu, ruimtelijke ordening, natuur, …
  • basiskennis inzake veiligheid en gezondheid;
 • goede praktische kennis van MS-Office programma’s;
 • een rijbewijs B.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 6 oktober 2019.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Maarten Lauwers, tel: 0478 79 51 17.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

Het generieke deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 1. Het functie-specifiek deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26.

Info over de reisroute vind je op onze site

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid