Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Ingenieur elektromechanica

Ingenieur elektromechanica

Contractueel ingenieur elektromechanica – adjunct van de directeur A111 voor de afdeling Operationeel Waterbeheer met standplaats Antwerpen/Hasselt. Ref 20 21 AOW CGS A
  • De uiterste inschrijvingsdatum is 10 mei 2020.
  • Het generieke deel vindt plaats op 26 mei 2020.
  • Het functiespecifieke deel vindt plaats op 17 juni 2020.

Je staat in voor het technische beheer, het onderhoud, de exploitatie en de verdere uitbouw van kunstwerken op de onbevaarbare waterlopen of van de hydrologische meetnetten.

Je taak bestaat uit:

  • Het beheer (controle, onderhoud, exploitatie)  van elektromechanische installaties (stuwen, pompgemalen, …) op de onbevaarbare waterlopen en van de meetinstallaties op de hydrologische meetnetten;
  • Het voorbereiden en opvolgen van onderhoud- en herstellingsmaatregelen voor de  installaties  en het afstandsbewakingssysteem;
  • Het voorbereiden en opvolgen van de realisatie van nieuwe installaties, en de elektromechanische uitrusting ervan;
  • Het plaatsen en instellen van sensoren, programmeren van dataloggers, uitvoeren van kalibraties en afijkingen, …
  • Permanentie verzekeren voor de opvolging van de werking van elektromechanische uitrusting van kunstwerken en voor een 24/7 betrouwbare datastroom van de meetintallaties.

Je staat in voor de continue verbetering van beheer van de elektromechanische (meet)installaties op onbevaarbare waterlopen en de hydrologische meetnetten.

Download de volledige vacature

Download de biografische vragenlijst

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.