Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Gebiedsverantwoordelijke / Gebiedsverantwoordelijke

Gebiedsverantwoordelijke

Contractueel Gebiedsverantwoordelijke – Adjunct van de directeur (A111) voor het team Saneringsinfrastructuur West voor de dienst Gegevensbeheer Saneringsinfrastructuur van de afdeling Ecologisch Toezicht met standplaats Gent/Oostende. Ref: 18 69 AELT CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 17 december 2018. Het generieke deel vindt plaats op 8 januari of 9 januari 2019. Het functie-specifieke deel vindt plaats op 23 januari 2019.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden). De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Ecologisch Toezicht is bevoegd voor:

  • adviseren van de milieuvergunningsaanvragen afvalwaterlozingen m.i.v. het beheer van de milieugevaarlijke en diffuse stoffen;
  • toezicht op de uitbouw van de saneringsinfrastructuur;
  • toezicht op het beheer van de saneringsinfrastructuur;
  • gegevensbeheer van de saneringsinfrastructuur.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen. Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod

Taakomschrijving

Je helpt mee aan het verbeteren van de waterkwaliteit in het werkingsgebied van je team. Als gebiedsverantwoordelijke ben je aldus verantwoordelijke voor de gebiedsgerichte werking mbt de sanering van afvalwater. Je bent een gebiedsmanager die vanuit een integraal zicht op de saneringsinfrastructuur gerichte acties onderneemt met het oog op maximale impact op een verbetering van de waterkwaliteit en het leefmilieu. Je helpt daarom mee aan de opmaak en opvolging van de investeringsprogramma’s .

Je sensibiliseert en overtuigt andere actoren om mee te werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit door gerichte maatregelen bij de sanering van het afvalwater. Je stuurt (in overleg met je teamverantwoordelijke) medewerkers aan om samen de doelstellingen van het ecologisch toezicht voor jouw gebied in de praktijk te brengen. Bij het uitwerken van kaders en procedures werk je nauw samen met de verantwoordelijke interne proceshouders.  

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

  • onder verhoogde werkdruk kwalitatief werk blijft afleveren;
  • verbanden legt en oorzaken ziet;
  • standpunten inneemt en de consequenties daarvan overziet.

Bekijk de volledige functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een master diploma (bij voorkeur in de richting van milieu, milieusanering, bouwkunde geografie, wetenschappen…).

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

  • basiskennis van de organisatiestructuur van de VMM;
  • basiskennis van de actoren in het waterzuiveringsbeleid en de uitvoering ervan;
  • basiskennis van de meest courante MS Office toepassingen (Word, Excel, Outlook, Access en PowerPoint);

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst. Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 17 december 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

 

 

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Koen De Witte, tel: 0473 63 76 59 of de heer Kris Muylle, tel: 059 56 26 62.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

Het generieke deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 1. Het functiespecifiek deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26.

Info over de reisroute

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid