Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Financieel projectmedewerker

Financieel projectmedewerker

Financieel Projectmedewerker – Deskundige (B111) voor het team Internationale Samenwerking voor de dienst Internationaal Milieubeleid van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Aalst. Ref: 17 48 ALMC CGS B

De uiterste inschrijvingsdatum is  15 augustus 2017. Het generieke deel vindt plaats op 13 september 2017. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 28 september 2017.

Er is momenteel  1 vacature, het gaat over een contract van onbepaalde tijd (van de beschikbare middelen uit extern gefinancierde projecten ). De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.                

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie  is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De financieel projectmedewerker draagt bij tot de financiële coördinatie en rapportering van het toegewezen project, zowel voor VMM en de projectpartners, als naar de EU, en dit in samenwerking met de inhoudelijk en administratief betrokken collega’s. De financieel projectmedewerker stelt overzichtsrapporten op voor de Europese schuldvordering volgens een beschikbaar gesteld sjabloon. De financieel projectmedewerker verzamelt hiertoe gegevens intern bij de Vlaamse Milieumaatschappij en bij de projectpartners. De financieel projectmedewerker bewaakt het volledige financiële proces en rapporteert daarover met de projectpartners.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je

 • verbanden legt en oorzaken ziet;
 • met oog voor detail correct werk aflevert;
 • het eigen werk organiseert;
 • flexibiliteit aan de dag legt. Je moet in staat zijn je snel aan te passen aan veranderende deadlines & regels. Vanuit je opgebouwde expertise, schrik je niet terug actief deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen. Bovendien ben je ook in staat om zelfstandig naar het buitenland te reizen indien noodzakelijk.

Bekijk de volledige functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van Bachelor-opleiding, bij voorkeur in de richting Office Management, Bedrijfsmanagement (Marketing, Accountancy & fiscaliteit) of Communicatiemanagement.

Bovendien heb je:

 • een goede geschreven en gesproken kennis van het Frans en het Engels;
 • goede kennis van IT en in het bijzonder MS Windows en de courante MS Office toepassingen, zoals Word, Excel en Powerpoint;
 • sterke cijfermatige vaardigheden en basiskennis van financieel beheer;
 • kennis van milieu- en waterbeleid in het bijzonder zijn pluspunten.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 15 augustus 2017.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
HR Diensten
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Steven Vinckier, tel: 053 72 64 33.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be.

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid