Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Onderzoeksmedewerker

Onderzoeksmedewerker

Contractueel Onderzoeksmedewerker – Adjunct van de directeur (A111) voor het team Beheer Telemetrische Meetnetten voor de dienst Lucht van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Antwerpen. Ref: 18 20 ALMC CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 31 mei 2018. Het generieke deel vindt plaats op 14 juni 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 3 juli 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden). De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie  is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid;

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Het doel van de functie is het verzamelen van de meetgegevens van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Hij/zij is verantwoordelijk voor de goede werking van de stations en de apparatuur van het telemetrisch meetnet Lucht van de Vlaamse Milieumaatschappij. Hij/zij geeft leiding aan 4 medewerkers.

Het takenpakket bestaat vooral uit:

 • de dagelijkse opvolging van de apparatuur en de meetstations  van de telemetrische meetnetten;
 • het aansturen en motiveren van de technische medewerkers van VMM op het meetnet;
 • de opvolging van de planning van de werkzaamheden van de technische medewerkers (o.a. de kalibraties van de apparatuur) uitgevoerd door deze medewerkers;
 • de opvolging van het onderhoud en de kalibraties uitgevoerd door de onderhoudsaannemers op
 • het meetnet;
 • deelname aan overlegvergaderingen met de onderhoudsaannemers en goedkeuren van de onkostenstaten
 • input leveren bij aankoopdossiers en onderhoudscontracten, o.a. het opvolgen van nieuwe meetapparatuur , het definiëren van technische specificaties, de technische evaluatie van de offertes;
 • de coördinatie van de werken bij de plaatsing en verplaatsing van (mobiele) meetstations en meteomasten;
 • het organiseren en uitvoeren van permanenties luchtverontreiniging;
 • het instaan voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid op de luchtmeetnetten;
 • het actief deelnemen aan het milieumanagementsysteem van de VMM (EMAS).

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je

 • je boodschap structureert en een gepast taalgebruik hanteert afhankelijk van de situatie of het publiek;
 • actief gebruik maakt van de bestaande contacten om je opdracht uit te voeren;
 • verbanden legt en oorzaken ziet;
 • je eigen werk kan organiseren;
 • de voortgang van je eigen werk bewaakt.

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een diploma van Industrieel Ingenieur of master in de Industriële Wetenschappen (bij voorkeur in de richting Elektromechanica, Elektriciteit, Elektronica – ICT, Automatisatie, ..).

Daarnaast beschik je over kennis inzake volgende domeinen:

 • luchtverontreiniging;
 • luchtkwaliteitsmodellering;
 • metingen lucht;
 • kaderrichtlijn lucht en samenhangende dochterrichtlijnen;
 • statistiek;
 • standaard informatica-toepassingen (tekstverwerking, Excel);
 • milieuproblematiek algemeen.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 31 mei 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw Christina Matheeussen  03 244 12 34 of via mail  c.matheeussen@vmm.be .Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.