Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Medewerker kwaliteitszorg

Medewerker kwaliteitszorg

Contractueel medewerker kwaliteitszorg - deskundige (B111) voor het team Kwaliteitszorg van de afdeling Kennisbeheer met standplaats Aalst. Ref: 17 49 AKB CGS B

De uiterste inschrijvingsdatum is 3 september 2017. Het generieke deel vindt plaats op 27 september 2017. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 16 oktober 2017.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd, op het saldo van de afdeling (vervanging van afwezige personeelsleden). De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Kennisbeheer is bevoegd voor:

 • organisatieontwikkeling m.i.v. het beleid beheersinformatie
 • enterprise architectuur en business analyse
 • kwaliteitszorg en interne milieuzorg
 • kennismanagement
 • informatica

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen. Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Kwaliteitszorg kan omschreven worden als "het aansturen van een continu verbeterproces om zodoende aan de kwaliteitseisen te voldoen". Het gaat daarbij steeds om de relatie tussen de eigen doelen en ambities, de borging daarvan in beleid, management en processen en de vraag hoe de resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen. Binnen het team werk jij als medewerker kwaliteitszorg mee aan het uitbouwen en ontwikkelen van een integraal kwaliteitszorgsysteem bij de VMM.

Jij staat eveneens in voor een specifieke dienstverlening inzake kwaliteitszorg in overeenstemming met de criteria gesteld in de gehanteerde kwaliteitsnormen (bv. ISO – normering), om er toe bij te dragen dat de Vlaamse Milieumaatschappij en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en de organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden. Concreet gaat het onder andere over het opmaken, verbeteren en bespreken van werkwijzen en procedures. Ook het evalueren of auditen kan een deel van de taak uitmaken. Alle aspecten en afdelingen van de VMM kunnen worden gecontacteerd met als doel het voortdurend verbeteren van onze werking.

Jij gaat actief na wat de behoeften van de verschillende medewerkers van de VMM zijn en stemt het proces daarop af. Je bekijkt systematisch hoe de medewerkers werken en of de gestelde doelen behaald zijn. Evalueren is erg belangrijk als het gaat om kwaliteitszorg, want juist door te onderzoeken wat wel en niet goed gaat, kunnen verbeterpunten worden bepaald, die bij uitvoering de werking kwalitatiever laten verlopen.

Jij werkt in een team en rapporteert aan de teamverantwoordelijke Kwaliteitszorg van de afdeling Kennisbeheer.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag. Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • de essentie van het probleem ziet;
 • met oog voor detail correct werk aflevert;
 • het eigen werk organiseert.

Bekijk de volledige functiebeschrijving

Waaraan moet ik voldoen?

 Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een bachelor diploma en is het bovendien belangrijk dat je een goede kennis hebt:

 • inzake (integrale) kwaliteitszorgsystemen (bv : ISO 9001 – ISO 17025)
 • over kwaliteitsmanagementmodellen en -methodieken
 • van de werking van de Vlaamse Milieumaatschappij (of bereid bent je deze asap eigen te maken)
 • van de meest courante MS Office toepassingen zoals Word, Excel, Access, Outlook en Powerpoint

Bekijk het selectiereglement

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 3 september 2017.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

Mail je sollicitatie naar

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Eric Vreye, tel  053 72 65 53.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.