Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Evenementen / Presentaties / Infomarkt 'Beschermingsdijk Sneppelaar'

Infomarkt 'Beschermingsdijk Sneppelaar'

De wijk Sneppelaar in Londerzeel kampt regelmatig met een ernstige vorm van wateroverlast. Bij hoog water loopt het water van de Grote Molenbeek via de Moorhoekbeek naar de Kleine Molenbeek. Sneppelaar wordt daarbij getroffen door de lage ligging van de wijk. In juni 2022 gingen 10 partners het engagement aan om tot een gezond en evenwichtig watersysteem te komen in het stroomgebied van de Vliet-Molenbeek, een vallei die van oudsher kwetsbaar is voor overstromingen. Eén van de acties uit het riviercontract was een bijkomend onderzoek naar de aanleg van een beschermingsdijk ter hoogte van de wijk Sneppelaar in Londerzeel. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) engageerde zich om de dijk aan te leggen indien daarmee de overstromingskans in Sneppelaar verkleind wordt, zonder elders meer wateroverlast te veroorzaken. Het overstromingsgebied opwaarts Sneppelaar werd afgebakend in het ontwerp van de stroomgebiedsbeheerplannen. Op 28 september 2023 werd het voorbereidend studiewerk besproken met de omwonenden op een infomarkt. In de loop van 2024 wordt er een detailontwerp opgemaakt.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.