Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Vergelijking integrale waterprijs

Integrale waterprijs in Vlaanderen vergeleken met andere Belgische gewesten

Betalen we in Vlaanderen nu meer of minder voor het gebruik van kraanwater ten opzichte van de andere Belgische gewesten?

Een gemiddeld huishouden van 2,3 personen verbruikt gemiddeld 70 m³ kraanwater per jaar (gegevens voor Vlaanderen in 2022).

Een gezin met deze samenstelling en dit kraanwaterverbruik betaalt in de verschillende Belgische regio’s (incl. btw):

  • Vlaanderen: €421
  • Brussel: €343
  • Wallonië: €398

Algemeen kunnen we stellen dat voor alle gezinstypes met een gemiddeld verbruik de integrale waterfactuur het laagste is in Brussel. 

Voor gezinnen met 1 en 2 personen met gemiddeld verbruik, ligt de prijs het hoogste in Vlaanderen. Voor grotere gezinnen met gemiddeld verbruik, ligt de waterprijs het hoogste in Wallonië.

Op de website van Brugel (Brusselse regulerende instantie voor elektriciteit, gas en controle van de waterprijs) kan je verbruiksprofielen voor verschillende gezinssituaties simuleren.

Belangrijkste verklaring voor de verschillen:
  1. Elke regio heeft een andere opbouw van de integrale waterfactuur. Het belangrijkste verschil: het vastrecht (de vaste vergoeding per aansluiting) in Brussel is laag (€29). In Wallonië is dit met €131 meer dan 5 keer zo hoog. In Vlaanderen is het vastrecht tussen 0 en €100, afhankelijk van het aantal gedomicilieerden: hoe meer personen deel uitmaken van een gezin, hoe kleiner het vastrecht. 
  2. De middelen geïnd via de integrale waterfactuur dekken niet de volledige kosten gerelateerd aan riolering en zuivering van afvalwater. In de drie regio’s worden nog andere middelen aangewend:

  • Vlaanderen: het Vlaamse Gewest springt bij met middelen uit het Minafonds. In 2021 werd zo’n 130 M€ bijgepast. Voor het digitalisatieproject worden bovendien tijdelijk middelen voorzien via het relanceplan van de Vlaamse Regering: 'Vlaamse Veerkracht'. 
  • Brussel: in 2022 werd door het Brusselse gewest 36 M€ gesubsidieerd om de kosten voor de  sterke investeringsbehoeften voor riolering en zuivering te dekken. Per abonnee is dit meer dan het dubbele t.o.v. het Vlaamse Gewest.
  • Wallonië: de gemeenten kunnen bijkomend belastingen op riolering innen; deze worden echter niet steeds aangewend voor rioolbeleid.

    3.  De sociale correcties worden eveneens op verschillende wijzen georganiseerd en gefinancierd in de gewesten.

Meer weten?

  • In de verschillende regio’s zijn er controle-instanties voor de tarieven op de integrale waterfacturen. In Vlaanderen worden de tarieven voor de levering van kraanwater gecontroleerd door de WaterRegulator. Meer info over de tariefregulering vind je op de webpagina 'Regulering tarieven'
  • De weergegeven cijfers voor Vlaanderen zijn gemiddelden. Als je de waterfactuur voor jouw gezin wil berekenen, maak dan gebruik van de tool Bereken je waterfactuur.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.