Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Uitstoot broeikasgassen

Emissies broeikasgassen

Hier vind je het meest recente overzicht van de uitstoot van broeikasgassen.

Jaarlijks rapporteert de VMM over de uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen vanaf 1990, voor de verschillende sectoren en voor de verschillende gassen (CO2, CH4, N2O, HFK's, PFK's, SF6 en NF3).

Vanaf 2005 loopt het Europees Emissiehandelsysteem (ETS). Dit omvat de belangrijkste emissies van de energiesector en de industrie. Daartoe wordt vanaf 2005 ook een opsplitsing gemaakt van de totale broeikasgasuitstoot in een ETS- en een ESR-deel (emissies door transport, huishoudens, handel & diensten, landbouw en enkele kleine onderdelen van de sectoren industrie en energie).

Download het overzicht van de uitstoot van broeikasgassen

 

 

Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Laatste update: 15 maart 2023. Een uitgebreide bespreking en analyse van de emissiecijfers kan je lezen in 'Totale broeikasgasuitstoot per gas' en 'Broeikasgassen per sector'

Deze emissiegegevens worden in de loop van 2023 nog door de Europese Commissie doorgelicht en kunnen op basis van deze audit nog worden bijgestuurd.

Duiding wijziging methodologie

Ten opzichte van de vorige rapportering van broeikasgasemissies in 2022, werden vnl. volgende aanpassingen doorgevoerd bij de actualisatie en optimalisatie van de inventaris die op 15/03/2023 aan de Europese Commissie werd bezorgd:

  • Actualisatie en optimalisatie van de energiedata van de Vlaamse energiebalansen;
  • De emissies van het wegverkeer werden voor de volledige tijdsreeks geoptimaliseerd door gebruik te maken van de regionale verkoopstatistieken.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.