Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Veelgestelde vragen / FAQ regenwater

FAQ regenwater

waterput, gebruik, afvoer, bijvulsysteem, ...

Hoe groot moet mijn regenwaterput minimum zijn?

Voor wie bouwt of verbouwt is het plaatsen van een regenwaterput meestal verplicht. In de gewestelijke hemelwaterverordening wordt (in art. 7) onderscheid gemaakt tussen eengezinswoningen, meergezinswoningen en andere gebouwen.

Het plaatsen van meerdere regenwaterputten die in verbinding staan met elkaar, is steeds toegestaan.

De plaatsing van een grotere regenwaterput is toegestaan en zelfs aan te raden, als je gemotiveerd aantoont dat je het opgevangen regenwater ook daadwerkelijk kan gebruiken.

Eengezinswoningen

Afhankelijk van de afwaterende oppervlakte van de eengezinswoning wordt een onderscheid gemaakt in de grootte van de te installeren regenwaterput:

 • Afwaterende oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 80 m²: 5.000 liter
 • Afwaterende oppervlakte tussen 80 m² en 120 m²: 7.500 liter
 • Afwaterende oppervlakte tussen 120 m² en 200 m²: 10.000 liter
 • Afwaterende oppervlakte vanaf 200 m²: 100 liter per m² of een berekening van het volume op basis van het gebruik

Als er bij een herbouw, verbouwing met werken aan de afwatering of uitbreiding van een eengezinswoning al een regenwaterput aanwezig is, is de plaatsing van een bijkomende regenwaterput niet verplicht.

Gebouw met meerder woongelegenheden

 • Het volume van de regenwaterput(ten) is minimaal 100 liter per m² van de afwaterende oppervlakte
 • Per 5000 liter moet minimaal één woongelegenheid op de regenwaterput aangesloten worden, met een minimum van één.
 • Als er bij een herbouw, verbouwing met werken aan de afwatering of uitbreiding van een gebouw met meerdere woongelegenheden al een regenwaterput aanwezig is, is de plaatsing van een bijkomende hemelwaterput niet verplicht.

Ander gebouw

 •  Als je kunt aantonen dat er geen gebruiksmogelijkheden zijn voor het opgevangen regenwater, is een regenwaterput niet verplicht. 
 • Het volume van regenwaterput(ten) bedraagt minimaal 100 liter per m² aangesloten oppervlakte, tenzij je kunt aantonen dat de gebruiksmogelijkheden niet in verhouding zijn tot het vastgelegde volume.
 • Als er bij een herbouw, verbouwing met werken aan de afwatering of uitbreiding van een overdekte constructie zonder woongelegenheid al een regenwaterput aanwezig is, dan is de plaatsing van een bijkomende regenwaterput voor het bijkomend volume pas verplicht als die bijkomende put minimaal 10.000 liter zou moeten zijn.

Groendak

Gebouwen die volledig voorzien zijn van een groendak moeten niet van een regenwaterput voorzien worden. Delen van gebouwen die voorzien zijn van een groendak, hoeven niet aangesloten te worden op de regenwaterput. Maar het plaatsen van een regenwaterput is hier ook niet verboden. Er zijn dan soms speciale voorzieningen nodig (zoals een filter of voorbehandeling), omdat het water verkleurd kan zijn. Die verkleuring betekent echter niet dat het water van slechte kwaliteit is.

Deze daken moeten wel nog aangesloten worden op een correct gedimensioneerde infiltratie- of buffervoorziening.

Wat is het optimale volume voor mijn regenwaterput?

Het optimale volume van een regenwaterput is vooral een evenwicht tussen 2 aspecten: enerzijds de hoeveelheid regenwater die je maximaal kan opvangen met de beschikbare dakoppervlakte, en anderzijds de hoeveelheid regenwater die je gebruikt.

Gebruik de module op www.groenblauwpeil.be om je optimale regenwaterput te berekenen. Deze tool is bedoeld voor particuliere (kleinere) projecten, en gaat tot een volume van ongeveer 15 000 liter.

Je kan ook gebruik maken van de tabellen per toepassing uit het technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (p.68). Daarmee kan je de optimale grootte van je regenwaterput zelf berekenen in functie van je verwachte gebruik.

Waarvoor kan ik regenwater gebruiken?

Regenwater is geurloos en kleurloos. De kwaliteit van opgevangen en goed gefilterd regenwater voldoet voor:

 • spoeling van toiletten
 • wassen van kledij
 • schoonmaak (woning, auto)
 • het sproeien van de tuin 

Als je enkel regenwater gebruikt om het toilet door te spoelen, kan je tot 40% besparen op je kraanwaterverbruik.

Regenwater is veel zachter dan kraanwater. Hierdoor zet zich minder kalk af op leidingen, kranen en verwarmingselementen. Kalk vermindert de werking van zepen en detergenten. Als je regenwater gebruikt voor de wasmachine, heb je minder wasproduct nodig.

Voor andere toepassingen zoals drinken, persoonlijke hygiëne en de vaat moet het water van drinkwaterkwaliteit zijn. Daarvoor gebruik je regenwater dus niet. Technisch is het mogelijk het water verder te zuiveren tot het ook hiervoor geschikt is, maar er blijven gezondheidsrisico's. De kwaliteit van het water kan immers onmogelijk continu opgevolgd en gecorrigeerd worden. Je bent dan ook verantwoordelijk voor de opvolging van de kwaliteit.

Kan ik een premie krijgen voor het plaatsen van een regenwaterinstallatie?

Heel wat gemeenten geven een subsidie voor de installatie van een regenwaterput. Het bedrag en de voorwaarden verschillen van gemeente tot gemeente. Voor meer informatie over voorwaarden en procedure neem je contact op met de milieudienst of met de technische dienst van je gemeente, of neem je een kijkje op www.premiezoeker.be.

Moet ik mijn regenwaterput melden bij de Vlaamse Milieumaatschappij?

Ja, je moet het gebruik van regenwater melden aan de Vlaamse Milieumaatschappij. De aanwezigheid van de regenwaterput wordt geregistreerd, maar je hoeft hier als particulier geen heffing op waterverontreiniging (voor zuivering) of saneringsvergoeding (voor transport) voor te betalen.

Grootverbruikers (bedrijven) moeten hun regenwater aangeven in de jaarlijkse aangifte voor de heffing op de waterverontreiniging en betalen dus wel voor hun regenwaterverbruik.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.