Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Veelgestelde vragen / FAQ regenwater / Hoe groot moet mijn regenwaterput minimum zijn?

Hoe groot moet mijn regenwaterput minimum zijn?

Voor wie bouwt of verbouwt is het plaatsen van een regenwaterput meestal verplicht. In de gewestelijke hemelwaterverordening wordt (in art. 7) onderscheid gemaakt tussen eengezinswoningen, meergezinswoningen en andere gebouwen.

Het plaatsen van meerdere regenwaterputten die in verbinding staan met elkaar, is steeds toegestaan.

De plaatsing van een grotere regenwaterput is toegestaan en zelfs aan te raden, als je gemotiveerd aantoont dat je het opgevangen regenwater ook daadwerkelijk kan gebruiken.

Eengezinswoningen

Afhankelijk van de afwaterende oppervlakte van de eengezinswoning wordt een onderscheid gemaakt in de grootte van de te installeren regenwaterput:

  • Afwaterende oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 80 m²: 5.000 liter
  • Afwaterende oppervlakte tussen 80 m² en 120 m²: 7.500 liter
  • Afwaterende oppervlakte tussen 120 m² en 200 m²: 10.000 liter
  • Afwaterende oppervlakte vanaf 200 m²: 100 liter per m² of een berekening van het volume op basis van het gebruik

Als er bij een herbouw, verbouwing met werken aan de afwatering of uitbreiding van een eengezinswoning al een regenwaterput aanwezig is, is de plaatsing van een bijkomende regenwaterput niet verplicht.

Gebouw met meerder woongelegenheden

  • Het volume van de regenwaterput(ten) is minimaal 100 liter per m² van de afwaterende oppervlakte
  • Per 5000 liter moet minimaal één woongelegenheid op de regenwaterput aangesloten worden, met een minimum van één.
  • Als er bij een herbouw, verbouwing met werken aan de afwatering of uitbreiding van een gebouw met meerdere woongelegenheden al een regenwaterput aanwezig is, is de plaatsing van een bijkomende hemelwaterput niet verplicht.

Ander gebouw

  •  Als je kunt aantonen dat er geen gebruiksmogelijkheden zijn voor het opgevangen regenwater, is een regenwaterput niet verplicht. 
  • Het volume van regenwaterput(ten) bedraagt minimaal 100 liter per m² aangesloten oppervlakte, tenzij je kunt aantonen dat de gebruiksmogelijkheden niet in verhouding zijn tot het vastgelegde volume.
  • Als er bij een herbouw, verbouwing met werken aan de afwatering of uitbreiding van een overdekte constructie zonder woongelegenheid al een regenwaterput aanwezig is, dan is de plaatsing van een bijkomende regenwaterput voor het bijkomend volume pas verplicht als die bijkomende put minimaal 10.000 liter zou moeten zijn.

Groendak

Gebouwen die volledig voorzien zijn van een groendak moeten niet van een regenwaterput voorzien worden. Delen van gebouwen die voorzien zijn van een groendak, hoeven niet aangesloten te worden op de regenwaterput. Maar het plaatsen van een regenwaterput is hier ook niet verboden. Er zijn dan soms speciale voorzieningen nodig (zoals een filter of voorbehandeling), omdat het water verkleurd kan zijn. Die verkleuring betekent echter niet dat het water van slechte kwaliteit is.

Deze daken moeten wel nog aangesloten worden op een correct gedimensioneerde infiltratie- of buffervoorziening.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.