Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Zoneringsbesluit

Zoneringsbesluit

Zoneringsplan, uitvoeringsplan, riolering, afvalwater, saneringsverplichting, centraal gebied, buitengebied

Zoneringsbesluit 2006

Het zoneringsbesluit vormt de juridische basis voor het zoneringsplan en het gebiedsdekkend uitvoeringsplan. Sinds de goedkeuring van dit besluit hanteren we niet langer de zuiveringszones A, B en C maar wel de zones op zoneringsplannen, nl. centraal gebied, collectief geoptimaliseerd buitengebied, collectief te optimaliseren buitengebied en individueel te optimaliseren buitengebied. 

Opgelet: omdat de procedure van de herziening van het zoneringsplan gelijktijdig verloopt met de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen en er jaarlijks ook een actualisatie mogelijk is, werden in 2014 een beperkt aantal bepalingen in het zoneringsbesluit gewijzigd. Het zoneringsbesluit moet je dus steeds met het aanpassingsbesluit lezen.

Titel: Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen.

Publicatie: B.S. 09-06-2006

Download het zoneringsbesluit

 

Aanpassingsbesluit

Titel: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen

Publicatie: B.S. 20-05-2014

 Lees het aanpassingsbesluit

Herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

De herziene zoneringsplannen maken deel uit van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016 - 2021).

Titel: Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

Publicatie: B.S. 02-03-2016

Lees het besluit vaststelling stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021)

 

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid