Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Zoneringsbesluit

Zoneringsbesluit

Zoneringsplan, uitvoeringsplan, riolering, afvalwater, saneringsverplichting, centraal gebied, buitengebied

Zoneringsbesluit 2006

Het zoneringsbesluit vormt de juridische basis voor het zoneringsplan en het gebiedsdekkend uitvoeringsplan. Sinds de goedkeuring van dit besluit hanteren we niet langer de zuiveringszones A, B en C maar wel de zones op zoneringsplannen, nl. centraal gebied, collectief geoptimaliseerd buitengebied, collectief te optimaliseren buitengebied en individueel te optimaliseren buitengebied. 

Titel: Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen.

Publicatie: B.S. 09-06-2006

Raadpleeg het zoneringsbesluit

 

Herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

De herziene zoneringsplannen maken deel uit van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016 - 2021).

Titel: Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

Publicatie: B.S. 02-03-2016

Lees het besluit vaststelling stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021)

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.