Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / VLAREM

VLAREM

Leefmilieu, wetgeving, milieuhinder, hinder, verontreiniging, veiligheidsrisico, vergunning, milieuvergunning

De bescherming van het leefmilieu is een Vlaamse bevoegdheid. De doelstelling is het voorkomen en beperken van hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico’s door hinderlijke inrichtingen. De wettelijke basis hiervoor wordt geleverd door het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning of Vlarem.

De drie titels van Vlarem (I, II en III) zijn uitvoeringsbesluiten van het Milieuvergunningendecreet.  

Vlarem I
  • definities, indelingslijsten en procedurele bepalingen
Vlarem II
  • algemene voorwaarden en sectorale voorwaarden  voor ingedeelde inrichtingen
  • algemene voorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen
  • milieukwaliteitsnormen
Vlarem III
  • bijkomende algemene en sectorale voorwaarden voor installaties met potentieel een groot impact op het milieu. Dit gebeurt op basis van de Beste Beschikbare Technieken (BBT)

Titel: Vlaams reglement betreffende de Milieuvergunning

Raadpleeg hier de meest recente versie van Vlarem

 

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid