Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Vademecum Vlaamse Overheid Personeelswetgeving

Vademecum Vlaamse Overheid Personeelswetgeving

Personeelsregelgeving, sociale zekerheid, syndicaal statuut, oprichting en rechtspositie VMM

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werd aanvankelijk opgericht als Vlaamse openbare instelling bij decreet van 12 december 1990. Bij decreet van 7 mei 2004 werd de Vlaamse Milieumaatschappij (in het kader van BBB) omgevormd tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid. Dit decreet trad in werking op 1 april 2006.

Titel: Vademecum Vlaamse overheid

Publicatie: www.bestuurszaken.be

Raadpleeg Vademecum Vlaamse overheid personeelswetgeving

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.