Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Wetgeving / Prioritaire gebieden peilbesluiten / Ministerieel besluit tot prioritering van gebieden voor de opmaak van peilbesluiten

Ministerieel besluit tot prioritering van gebieden voor de opmaak van peilbesluiten

Dit besluit duidt 26 prioritaire gebieden aan. Voor elk van deze gebieden moet(en) de bevoegde waterbeheerder(s) binnen de twee jaar een ontwerp van peilbesluit opgemaakt worden en voorgelegd worden aan de bevoegde minister.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.