Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Ministrieel besluit overstromingsattest

Ministrieel besluit overstromingsattest

Voorwaarden voor bepaling geactualiseerde kans op overstroming onroerend goed en opstellen van het overstromingsattest.
Titel: Ministerieel besluit over het overstromingsattest, vermeld in artikel 8/2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.