Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Besluit VR lozing bedrijfsafvalwater op RWZI

Besluit VR lozing bedrijfsafvalwater op RWZI

Evaluatie aansluitbaarheid, saneringscontracten voor permanente lozingen, tijdelijke lozingen, noodlozingen en bronbemalingen

Dit besluit legt vast welke bedrijfsafvalwaters op een RWZI aangesloten kunnen worden en in welke gevallen een grondige evaluatie van de aansluitbaarheid vereist is. Als de aansluiting specifieke investerings- of exploitatiemaatregelen voor de RWZI vereist, moet een saneringscontract gesloten worden. Volgende contracten bestaan:

  • Voor permanente lozingen;
  • Voor tijdelijke lozingen bij onderhoudswerken of uitbreiding van de eigen waterzuivering;
  • Voor noodlozingen bij calamiteiten en overmacht;
  • Voor bronbemalingen bij bouwkundige werken.

De inhoud van ieder contract, de aanvraagprocedure en de beroepsprocedure tegen het contractvoorstel van de NV Aquafin worden gespecifieerd. Aquafin moet de VMM hiervoor de nodige informatie bezorgen.

Titel: Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie

Publicatie: B.S. 2014035342

Raadpleeg het besluit VR lozing van bedrijfsafvalwater op RWZI

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.