Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Wetgeving / Besluit VR lozing bedrijfsafvalwater op RWZI

Besluit VR lozing bedrijfsafvalwater op RWZI

Evaluatie aansluitbaarheid, saneringscontracten voor permanente lozingen, tijdelijke lozingen, noodlozingen en bronbemalingen

Dit besluit legt vast welke bedrijfsafvalwaters op een RWZI aangesloten kunnen worden en in welke gevallen een grondige evaluatie van de aansluitbaarheid vereist is. Als de aansluiting specifieke investerings- of exploitatiemaatregelen voor de RWZI vereist, moet een saneringscontract gesloten worden. Volgende contracten bestaan:

  • Voor permanente lozingen;
  • Voor tijdelijke lozingen bij onderhoudswerken of uitbreiding van de eigen waterzuivering;
  • Voor noodlozingen bij calamiteiten en overmacht;
  • Voor bronbemalingen bij bouwkundige werken.

De inhoud van ieder contract, de aanvraagprocedure en de beroepsprocedure tegen het contractvoorstel van de NV Aquafin worden gespecifieerd. Aquafin moet de VMM hiervoor de nodige informatie bezorgen.

Titel: Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie

Publicatie: B.S. 2014035342

Raadpleeg het besluit VR lozing van bedrijfsafvalwater op RWZI

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.