Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Europese dochterrichtlijn 2004/107/EG

Europese dochterrichtlijn 2004/107/EG

Vierde dochterrichtlijn. Het behandelt de polluenten arseen (As), cadmium (Cd), nikkel (Ni), kwik en polycyclische aromatische koolwaterstoffen waaronder benzo(a)pyreen (B(a)P)

Titel: Richtlijn 2004/107/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht
Omschrijving: Deze richtlijn formuleert een strategie om in Europa:

  • de schadelijke gevolgen van door de lucht getransporteerd arseen, cadmium, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen voor de gezondheid van de mens en voor het milieu in zijn geheel zo beperkt mogelijk te houden;
  • streefwaarden te bepalen die zoveel mogelijk moeten worden bereikt. Benzo(a)pyreen is een marker voor het carcinogene risico van polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht. De streefwaarden mogen geen maatregelen vereisen die onevenredige kosten met zich meebrengen. Het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) is voldoende. De lidstaten zijn wel verplicht tot het nemen van alle kosteneffectieve bestrijdingsmaatregelen in de relevante sectoren.

Raadpleeg Europese richtlijn 2004/107/EG    

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.