Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Zwemwater / Zwemwaterkwaliteit

Zwemwaterkwaliteit

  • 84 van de 98 officiële zwemwateren in het binnenland en aan de kust scoorden uitstekend.
  • Geen enkel zwemwater scoorde slecht.Laatst bijgewerkt: juni 2023
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

De kwaliteit van de 98 zwemwateren was in 2022 als volgt verdeeld:

Kwaliteit zwemwaterZwemvijversKustzone
Uitstekend 48 36
Goed 8 5
Aanvaardbaar 1 0
Slecht 0 0

Hoewel de zwemwaterkwaliteit bijna overal uitstekend of goed scoort, kan het toch zijn dat er tijdelijk een zwemverbod is wegens overschrijding van de bacteriologische normen of de aanwezigheid van blauwalgen (cyanobacteriën). Vooral naar het einde van de zomer stijgt het aantal locaties waar er een overschrijding is van de kwaliteitsnormen. Dan is de temperatuur van het water ook het hoogst en is het waterpeil in de vijver vaak lager.

In 2022 werd:

  • Er twee keer een zwemzone gesloten omwille van het overschrijden van de normen.
  • Er was ook 24 keer een tijdelijk zwemverbod omwille van de aanwezigheid van blauwalgen. Het droge, warme weer speelt hier ongetwijfeld een rol.

evolutieEvolutie

In de periode 2011-2022:

  • Waren er amper zwemvijvers met een slechte waterkwaliteit.
  • Was het aantal zwemvijvers met slechts een aanvaardbare waterkwaliteit erg klein, in 2019 was de laatste keer dan een zwemvijver slecht scoorde.
  • De laatste jaren is het aantal zwemvijvers met een uitstekende kwaliteit gemiddeld gedaald, terwijl het aantal met een goed kwaliteit toenam. Een mogelijke verklaring voor deze achteruitgang is de opeenvolging van warme, droge zomers tussen 2017-2022. Deze zorgen voor een lagere waterstand waardoor het water gevoeliger is voor verontreinigingen.
  • Sinds 2014 scoren alle badzones aan de kust goed of uitstekend.

InfoMeer info

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.